Prodavač

Obor: 66-51-H/01

Základní informace

 • Přijímací zkoušky: nekonají se
 • přijímáni na základě výsledků známek z 8. a 9. ročníku základní školy. Kritéria pro přijetí jsou stanovována vždy pro příslušný školní rok.
 • denní (3 roky) i zkrácená forma studia

Zaměření oboru

 • chápat podstatu základních ekonomických jevů a principů tržního hospodářství
 • ovládat jednoduché účetnictví
 • osvojit si základní administrativní práce v prodejně
 • osvojit si informační a komunikační technologie a světový jazyk
 • samostatný prodej zboží
 • ovládat základní operace příjmu zboží
 • skladovat základní druhy zboží
 • ovládat základní způsoby aranžování a vystavování zboží atd.
Vytisknout