Kuchař - číšník

Obor: 65-51-H/01

Základní informace

 • Přijímací zkoušky: nekonají se
 • Přijímáni na základě výsledků známek z 8. a 9. ročníku základní školy. Kritéria pro přijetí jsou stanovována vždy pro příslušný školní rok.
 • denní (3 roky) i zkrácená forma studia v trvání jednoho roku

  Zaměření oboru

 • Absolventi se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství.
 • Absolventi oboru znjí technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Znají techniku obsluhy, sestavovat nabídkové isty služeb a výrobků, realizovat jejich odbyt a provádět vyúčtování.

 • Dále jsou  připraveni zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení,
  organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny.

 • Ve styku s hostem jsou připraveni jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.

 • Absolventi ovládají způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně i zahraničních kuchyní.

 • Zhotoví pokrmy teplé a studené kuchyně, připraví jednoduché moučníky, zkontrolují kvalitu

  provedené práce a zhodnotí její estetickou úroveň.  

 •     Škola má vlastní výcvikové pracoviště.

Vytisknout