Hala oodborného výcviku a odborné praxe

Pracoviště: Nový Dvůr

Odborný výcvik se vzhledem k rychle měnícím se a negativním podmínkám na trhu práce přesouvá stále více do střediska odborného výcviku, které se nachází v budově školy s dílnami na Novém Dvoře. Tato budova je postupně vybavována i v rámci evropských projektů (např. OPVK „Podpora technických oborů“, reg.č. CZ.1.07/1.1.14/01.0025 nebo „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0007) novými stroji a zařízením, materiálem a vybavením nových učeben. Zároveň jsou jednotlivé obory budovány k mobilní samostatnosti (dopravní prostředky a nářadí) pro výkon praxe v terénu v rámci smluvních dodavatelských podmínek. Pro obory technické, jako např. „Nástrojař“ zajišťujeme odborný výcvik taktéž ve firmách jako „MOTOR JIKOV Group a. s.“, „Edscha Hradec s. r. o.“, „Šlechta s. r. o. J. Hradec“, „HUSKY-KTW s. r. o.“, „NEDFORM s. r. o.“, „POLLMANN.CZ“, „EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE, s. r. o.“ a ve vlastní nástrojárně. Ostatní učební obory mají velmi dobré zázemí pro výkon odborného výcviku. Obor „Kuchař-číšník“ získal již několik ocenění za organizaci obsluhy a přípravu jídel pro rauty k různým příležitostem. Veškeré výrobky pro rauty připravujeme ve vlastní cvičné kuchyni. Obor „Prodavač“ má zajištěný odborný výcvik v malých prodejnách a ve velkých supermarketech. Praxi zajišťujeme i na vlastním pracovišti v budově Miřiovského. Obor „Klempíř“ je koncipován z hlediska odborného výcviku jako paralela k oboru „Nástrojař“ vzhledem k obsahu učiva především v prvním ročníku. Při organizaci odborného výcviku spolupracujeme s klempířskými firmami. Taktéž i na hale odborného výcviku je dostatečné vybavení pro klempířské práce. Během výkonu odborného výcviku si žáci v rámci produktivní činnosti přivydělají zajímavé kapesné a funguje taktéž systém stipendií podporovaný Jihočeským krajem i firmami.

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
1. Pracoviště Jáchymova 478/III, Jindřichův Hradec
tel.: 384 323 181

2. Pracoviště Miřiovského 678/II, Jindřichův Hradec
tel.: 384 361 783, 384 361 782

sos-jh@sos-jh.cc

www.sos-jh.cz

Foto:Hala OV 5

.Hala OV 3

 Hala OV 1


hala OV 2

Hala OV 4
Vytisknout