Oficiální adresa školy - facebook:
Upozornění: Informace zveřejněné na neplatné adrese: https://www.facebook.com/sosjhcz
se nezakládají na pravdě, jsou lživé a mají za úkol poškodit dobré jméno školy.
Od výše uvedené adresy a lživých informací, které obsahuje, se vedení školy důsledně distancuje a bude věc řešit.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout