Nástrojař - obor zařazen do programu školy od školního roku 2009-2010

Nástrojař - obor zařazen do programu školy od školního roku 2009-2010

Obor: 23 – 52 – H/01

Základní informace

 • Přijímací zkoušky: nekonají se
 • přijímáni na základě výsledků známek z 8. a 9. ročníku základní školy. Kritéria pro přijetí jsou stanovována vždy pro příslušný školní rok

Žáci se učí:

Vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje aj. pracovní pomůcky a jejich části, tzn. aby:

 • získávali ze strojnických výkresů, technologických postupů aj. dokumentace nástrojů a pracovních pomůcek (zpracovaných v konvenční i elektronické podobě) údaje potřebné pro jejich výrobu a opravy;
 • vyhotovovali pomocné dílenské náčrty částí nástrojů a pracovních pomůcek;
 •  prováděli potřebné pomocné výpočty rozměrů, technologických podmínek, spotřeby materiálu apod.;
 •  samostatně volili technologické postupy zpracování nástrojů a pracovních pomůcek a jejich částí;
 • volili a používali nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky potřebné při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek, volili a používali pomocné materiály a hmoty (např. chladiva, maziva, tmely, lepidla apod.);
 • proměřovali a orýsovávali jednotlivé díly nástrojů a pracovních pomůcek,
 • ručně obráběli a zpracovávali kovové a vybrané nekovové materiály;
 • strojně obráběli části nástrojů a pracovních pomůcek,
 • zhotovovali a po strojním obrábění dohotovovali části nástrojů a pracovních pomůcek ručním obráběním a zpracováním, dokončovali jejich povrchy, slícovávali je a připravovali k montáži a spojování do celků;
 • prováděli technologicky nenáročné tepelné zpracování nástrojů a pracovních pomůcek a jejich částí;
 • sestavovali části nástrojů a pracovních pomůcek do celků;
 • opravovali, ošetřovali a udržovali nástroje a pracovní pomůcky
 • měřili a kontrolovali rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu součástí nástrojů a pracovních pomůcek a jejich další vlastnosti, nezbytné pro správnou funkci;
 • prováděli funkční zkoušky nástrojů a pracovních pomůcek a vedli o jejich výsledcích předepsané záznamy,
 • ošetřovali a udržovali nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky, používané při výše jmenovaných činnostech a prováděli jejich potřebné úpravy;
 • pracovali se strojírenskými normami, s technologickou a další technickou dokumentací zpracované v konvenční i elektronické podobě a získávali z ní potřebné informace.

Uplatnění absolventa:

Absolventi jsou připraveni především vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky.

Nástroji mohou být řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů, razidla, tiskací a razicí válce, nože, nůžky aj. nožířské zboží, nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod., pracovními pomůckami mohou být přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu, pomůcky pro humánní a veterinární lékařství apod.

Některé části např. ručních zbraní a nožířského zboží se zdobí rytím.

Absolventi se tedy v závislosti na směrování školního vzdělávacího programu mohou uplatnit v povolání nástrojař, popř. v jeho typových pozicích nástrojař, chirurgický nástrojař, nožíř, rytec kovů, rýsovač.

 

Vytisknout