Informace k přijímacímu řízení pro 3 leté učební obory a zkrácené studium a Kritéria přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky)

Přijímací řízení ve školním roce 2023-2024 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v posledním znění a vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

2. kolo přijímacího řízení 

Kritéria pro 3 leté učební obory - bez přijímací zkoušky zde:
 


Informace o termínech pro 2. a další kolo přijímacího řízení zde: 


1. kolo přijímacího řízení 

Osnova:

A) Všeobecné informace k organizaci přijímacího řízení 2024

BKRITÉRIA  přijímacího řízení pro tříleté učební obory a zkrácené  

   studium (rok 2024)


ad A) Všeobecné informace k organizaci přijímacího řízení 2024

Blíže nespecifikovaný obrázek Dokdy je nutné podat přihlášku

 
Uchazeč o vzdělávání v oboru může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě tří výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Může tak v prvním kole podat dohromady až 5 přihlášek (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát). 


Blíže nespecifikovaný obrázek Termíny pro podání přihlášky

Od 1.- 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. 

Blíže nespecifikovaný obrázek Způsoby podání přihlášek

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Systém vygeneruje osmimístné registrační číslo uchazeče, toto číslo bude uvedeno ve všech dokumentech týkajících se přijímacího řízení uchazeče. Pečlivě ho uschovejte.

 • Důležité formuláře na shora uvedeném webu jsme Vám také připravili zde: 

Přihláška 23-24 (pdf, 1,6 MB)

Hodnocení na vysvědčeních (pdf, 136 kB)

Zdravotní posudek (pdf, 963 kB)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou
(pdf, 923 kB)

Blíže nespecifikovaný obrázek Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.
ad B)
 
KRITÉRIA
 přijímacího řízení pro tříleté učební obory a zkrácené  

     studium (rok 2024)

Blíže nespecifikovaný obrázek Přijímací řízení 2024 se koná pro obory:

 •  Kuchař - číšník  (65-51-H/01)
  + možnost zkrácené formy studia v trvání 1roku*
  Počet přijímaných žáků: 30
  Počet přijímaných žáků do zkráceného studia: 5
 •  Prodavač  (66-51-H/01)
  + možnost zkrácené formy studia v trvání 1roku*
  Počet přijímaných žáků: 30
  Počet přijímaných žáků do zkráceného studia: 5
 •  Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02) 
   + možnost zkrácené formy studia v trvání 1roku*
  Počet přijímaných žáků: 20
  Počet přijímaných žáků do zkráceného studia: 15
 •  Zedník (36-67-H/01)
  + možnost zkrácené formy studia v trvání 1roku*
  Obor podpořen stipendiem Jihočeského kraje od 2. ročníku studia
  Počet přijímaných žáků: 30
  Počet přijímaných žáků do zkráceného studia: 5
 • Klempíř  (23-55-H/01)
  + možnost zkrácené formy studia v trvání 1roku*
  Obor podpořen stipendiem Jihočeského kraje od 2. ročníku studia
  Počet přijímaných žáků: 20
  Počet přijímaných žáků do zkráceného studia: 5
 • Nástrojař (pdf, 159 kB)  (23-52-H/01)
  + možnost zkrácené formy studia v trvání 1 roku*
  Obor podpořen stipendiem Jihočeského kraje od 2. ročníku studia
  Počet přijímaných žáků: 25
  Počet přijímaných žáků do zkráceného studia: 5
Blíže nespecifikovaný obrázek U všech výše uvedených oborů je uchazeč povinen doložit k přihlášce:  

- zdravotní posudek,
- hodnocení na vysvědčení (závěrečné vysvědčení  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), 
- jiné dokumenty – uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami apod.
- u zkrácené formy studia doloží uchazeč k přihlášce také d
oklady o předchozím vzdělání.  

Blíže nespecifikovaný obrázek Přijímací řízení pro zkrácenou formu studia je určeno pro absolventy čtyřletého středního vzdělávání úspěšně zakončeného maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Blíže nespecifikovaný obrázek Formuláře k doložení níže nebo zde:  Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Blíže nespecifikovaný obrázek Přihláška ke studiu a další formuláře: 

Přesný postup pro vyplnění přihlášky zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

(Systém vygeneruje osmimístné registrační číslo uchazeče, toto číslo bude uvedeno ve všech dokumentech týkajících se přijímacího řízení uchazeče. Pečlivě ho uschovejte).

 • Důležité formuláře na shora uvedeném webu jsme Vám připravili zde: 

Přihláška 23-24 (pdf, 1,6 MB)

Hodnocení na vysvědčeních (pdf, 136 kB)

Zdravotní posudek

 (pdf, 963 kB)

  (pdf, 923 kB)


Blíže nespecifikovaný obrázek Adresa k doručení přihlášky (přihláška podaná na tiskopisu ) ke studiu: 


SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec

Blíže nespecifikovaný obrázek Termín a místo konání přijímacího řízení: 

Termín přijímacího řízení:  pondělí, 15. dubna  2024. 

Místo:  budova SOŠ a SOU J. Hradec, Miřiovského 678, 1. patro, čas: 8.00 hod.

Blíže nespecifikovaný obrázek Hodnocení žáků při přijímacím řízení:

1. Žáci jsou hodnoceni na základě výsledků ze základní školy (výpočet průměru známek ze závěrečného vysvědčení 8. třídy a 1. pololetí třídy 9.) a řazeni k přijetí do jednotlivých oborů uvedených na přihlášce do naplnění stanovené kapacity oborů.

2. V případě rovnosti průměrů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k průměru známek na vysvědčení z předmětu matematika a jeden cizí jazyk (v případě výuky dvou cizích jazyků na ZŠ bude brána k výpočtu průměru lepší známka jednoho z nich).

 
Blíže nespecifikovaný obrázek Oznámení výsledků přijímacího řízení:

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

Blíže nespecifikovaný obrázek Odvolání

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5.zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout