Provoz a ekonomika dopravy

Obor 37-41-M/01 obor zaměřen na logistiku a obslužné počítačové systémy

Přijímací zkouška z předmětů: český jazyk a matematika, dále doplňující otázky z praktické gramotnosti, prostorové představivosti a objektových dovedností, logiky a strategií

Základní informace:

 • Forma studia: čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou
 • Určeno dívkám a chlapcům, absolventům základní školy
 • Přijímací zkoušky: ANO 
 • Žáci jsou přijímáni na základě studijmích výsledků (matematického průměru známek) : 
  a) z 8. ročníku - závěrečné vysvědčení 

  b)  z 9. ročníku - pololetní vysvědčení
   

Zaměření oboru:

 • efektivní jazyková příprava – jazyk německý, jazyk anglický
 • doprava a přeprava zboží a osob
 • logistické činnosti ve vazbě na nehmotné operace (spediční, celní, bankovní, finanční, pojišťovací, dodací aj.)
 • expedice, skladování a odbavování zboží v rámci EU a celní odbavování mimo EU
 • hospodářská korespondence, zpracování dat na PC
 • servisní a poradenské služby, logistický informační systém, systémy na podporu rozhodování a řídící počítačové systémy včetně dispečerských zařízení a soustav
 • logistika počítačových, obslužných a informačních systémů, přenos informací, jejich řízení v daném systému
 • zákony a právní normy
 • dopravní logistika velkých aglomerací
 • ekologie
 • statistika a zpracování statistických dat na PC v rámci počítačových systémů a programů EU – přenosy dat a informací, pohyb zboží viz např. systém INTRASTAT
 • projektová a tvůrčí činnost, praktická příprava, spolupráce s vysokými školami.

Možnosti získání:

Žáci získávají po úspěšném složení teoretické části - testů a praktické části v rámci studia řidičské oprávnění skupiny B zdarma.
Žáci mají možnost složit na naší škole zkoušky dle jimi zvolené skupiny obtížnosti z počítačových dovedností (formou testu) a získat tak jediný mezinárodně uznávaný certifikát pro kvalifikovanou práci s výpočetní technikou (v rámci Evropské unie i v zámoří) - Certifikát ECDL.

Uplatnění absolventů:

Absolventi mohou studovat na všech typech vysokých škol a VOŠ.
Zájemcům o studium na VŠ se otevírají možnosti studia vysokoškolských technických oborů systémového inženýrství, informatiky, programování, logistiky a řízení dopravních systémů

Absolventi se uplatní:

 • v logistice, ekonomice a účetnictví firmy,
 • v systémech centrálního počítačového řízení přenosu a přepravy informací,
 • v provozní dokumentaci dopravní firmy,
 • ve zpracování prvotních dokladů provozu vozidel a pohybu zboží,
 • v informatice systému a marketingu přepravy a dopravy,
 • v agendě intrakomunitárních obchodů (pohyb zboží v EU),
 • v agendě extrakomunitárních obchodů (pohyb zboží mimo EU),
 • v živnostenském podnikání v dopravních a informačních službách,
 • v manipulačních a skladovacích počítačových systémech - logistické řetězce,
 • v odbytových pracovištích výrobních firem.

Díky zvolenému obsahu učiva jsou absolventi velmi flexibilní pro potřeby trhu práce v regionu i mimo něj.

Povinné předměty:

 • Český jazyk
 • Cizí jazyk 1
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Matematika
 • Základy přírodních věd
 • Tělesná výchova
 • Dopravní zeměpis
 • Doprava a přeprava
 • Zbožíznalství
 • Logistika a obslužné systémy
 • Ekonomika
 • Právní nauka
 • Práce s počítačem
 • Praxe

Výběrové předměty:

 • Cizí jazyk 2
 • Zpracování dokumentů na PC
 • Datové komunikace
 • Počítačové systémy
 • Účetnictví
 • Celní deklarace v rámci EU
 • Ekologie a ochrana životního prostřední

Nepovinné předměty:

 • Další cizí jazyk

Učební plán:  UP PED z ŠVP.jpg

Zajímavosti z oboru:  Informace z dopravy
Vytisknout