Výzva k podání nabídky - "Osobní automobil Dacia Lodgy Blue dCi 115 Comfort 7 míst pro SOŠ a SOU J. Hradec"

Výzva k podání nabídky

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Jáchymova 478

IČO: 60816899

dle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ a v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon“), ve znění pozdějších předpisů

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu"Osobní automobil Dacia Lodgy Blue dCi 115 Comfort 7 míst pro SOŠ a SOU J. Hradec" 

 Výzva k podání nabídky: 
Vytisknout