Výroční zpráva za školní rok 2006-2007

 


Zpráva za rok 2006/07

 

 


Obsah:

  • Základní identifikační údaje
  • Přehled studijních oborů
  • Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
  • Údaje o přijímacím řízení
  • Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků - II. pololetí školního roku 2006/2007
  • Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
  • Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školskou inspekcí
  • Základní údaje o hospodaření školy

Vytisknout