Výměna podlahových krytin – lina u 11 pokojů, výměna zátěžového koberce u 4 pokojů a oprava parket ve společenské místnosti ve druhém podlaží domova mládeže při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Předmět veřejné zakázky:  "Výměna podlahových krytin – lina u  11 pokojů, výměna zátěžového koberce u 4 pokojů a oprava parket ve společenské místnosti ve druhém podlaží domova mládeže při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec"

Místo plnění veřejné zakázky:     Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, budova domova mládeže, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

Doba plnění: srpen - listopad 2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky247.122,65,- Kč bez DPH, 
Cena díla celkem včetně DPH 21%:  299.018,40,- Kč

Dokumenty:
Smlouva s dodavatelem:

Smlouv Full Sig.pdf (pdf, 1.4 MB)

Posouzení nabídky:  dle Sm/18/RK, změna č. 8 (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi):  

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout