Vybavení místnosti pro mytí nádobí

Výzva k podání nabídky

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Jáchymova 478

IČO: 60816899 

podle „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem

a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ a v souladu s § 6, §12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na na akci:

“Vybavení místnosti pro mytí nádobí a jeho přípravu nerezovým nábytkem a zařízením pro účely odborného výcviku oboru „Kuchař – číšník“ na pracovišti Miřiovského 678 SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec“.

Výzva: 


Posouzení nabídky:  dle Sm/18/RK, změna č. 10 (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi).

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy


 

Vytisknout