Vítězíme opět v Go2Fel - ČVUT - 4. ročník iniciativy ScienceFace

"Popularizace vědy a výzkumu" ... se opět otvírá 4. ročník Elektrotechnické olympiády, zahájení 29.9.2015.

Opět se velmi úspěšně účastníme spolupráce SŠ A VŠ - OPVK: Projekt SCIENCE FACE představuje 4. ročník vědomostní soutěže Elektrotechnická olympiáda na portálu http://go2fel.cz/soutez/ Projekt Elektrotechnické olympiády má nejen prověřit základní vědomosti studentů z oblasti matematiky, fyziky a technologií, se kterými se běžně setkávají v jejich životě, ale i jejich vztah k oboru, jejich samostatnost a kreativitu. Soutěž je opět připravena katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT a svým posláním se snaží podpořit technické myšlení a dovednosti studentů středních škol a gymnázií.

V současné chvíli jsme v rámci probíhajícího TESTU soutěže v obsazení 9/10 možných finalistů.

V roce 2012, jsme se úspěšně probojovali do finále se dvěma žáky INF (Tadeáš Bartoň, Petr Fuk), ve škol. roce 2013/2014 jsme se na základě vícenásobného úspěchu v soutěži zúčastnili "Zimní elektrotechnické školy" - týdenního pobytu na FEL - ČVUT KTE. 

gringo.jpgXXXP1170154.RW2.jpg
XXXXP1170203.RW2.jpg

http://www.go2fel.cz/soutez/
https://comtel.fel.cvut.cz/cs/aktuality/4-rocnik-elektrotechnicke-olympiady-zahajeni-2992015
https://www.facebook.com/go2fel

Projekt má upozornit na důležitost technického vzdělávání pro naši budoucnost. V rámci této aktivity, "Výběr talentů", se uskuteční také návštěvy našich vědců přímo na školách a budou organizovány i exkurze pro studenty v našich výzkumných laboratořích. Uspořádáme "Zimní elektrotechnickou školu" - týdenní seminář pro nadané žáky na FEL, dále pak konference a vzdělávací semináře pro kolegy - pedagogy. Budeme diskutovat výsledky našeho vzdělávacího systému a naši práci s mladou generací. Hlavní motto projektu zní "Studium techniky - tvoje dobrá volba!"

ICT

 

 

 

Vytisknout