Veřejná zakázka na výměnu oken v budově Miřiovského 678 - přístavba

Předmět veřejné zakázky:  Výměna nefunkčních oken v přístavbě školy za účelem provedení 1. etapy zateplení přístavby.

Místo plnění veřejné zakázky:     Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, budova Miřiovského 678 - přístavba, Jindřichův Hradec

Doba plnění: od 7.12. 2015 do 31. 12. 2015

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  119.004,--Kč s DPH.

Dokumenty:
Smlouva s dodavatelem:


Zápis o posouzení nabídky:  dle Sm/18/RK, změna č. 7 (
Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi) s přihlédnutím k nedosažení nabídkové ceny nad 100.000,--Kč bez DPH
Výzva k podání nabídky:

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout