Veřejná zakázka na pořízení počítačových stanic v celkovém počtu 17 Ks pro SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Předmět veřejné zakázky:  „Soubor kompletních počítačových stanic v celkovém počtu 17 Ks   pro SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“  

Místo plnění veřejné zakázky:  Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, budova Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

Doba plnění: od 28. března do 4. dubna 2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  max. 250.000,-Kč bez DPH.

Dokumenty:
Smlouva s dodavatelem:

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout