Veřejná zakázka na odstranění vrstvy záklopu v celém půdním prostoru domova mládeže, Vídeńská 18, při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Předmět veřejné zakázky: Splnění podmínek stanovených ve statickém posudku, tedy odstranění záklopu a veškerého materiálu tvořící podlahu půdy a tím neodkladně a dočasně odlehčit zatížení nosných trámů stropu v havarijním stavu a zamezit tak možnému zřícení podlahy do obytných prostor domova mládeže.

Místo plnění veřejné zakázky:     Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, budova domova mládeže, Vídeňská 18 Jindřichův Hradec

Doba plnění: od 23.10. 2015 do 10. 12. 2015

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  516.529,--Kč bez DPH,  625.000,-- Kč s DPH.

Dokumenty:
Smlouva s dodavatelem:


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: 
Výzva k podání nabídky:
V rámci výše uvedené zakázky je osloven pouze jeden dodavatel, a to s odkazem na posudek statika, který obsahuje popis havarijního stavu a ohrožení bezpečnosti žáků.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

 

Vytisknout