Veřejná zakázka na „Pořízení nových postelí, matrací a skříní do pokojů DM při SOŠ a SOU J. Hradec“

Předmět veřejné zakázky:  Pořízení nových postelí, matrací a skříní do pokojů  domova mládeže při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“

Místo plnění veřejné zakázky:     Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, budova domova mládeže, Vídeňská  č.p.18, Jindřichův Hradec

Doba plnění: od 1.12.. 2015 do 18.12. 2015

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 493.900 ,--Kč s DPH.

Dokumenty:
Smlouva s dodavatelem:


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:
Zápis o posouzení nabídky:  dle Sm/18/RK, změna č. 7 (
Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi):  

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout