Stužkovací ples žáků tříletých učebních oborů 8. 3. 2019 sál Střelnice J. Hradec

Jako každým rokem i letos jsme uskutečnili stužkovací ples, který je předzvěstí nastávajícího období příprav na záverečné učňovské zkoušky. Ples byl velmi pěkně žáky - můžeme říci standardně na vysoké úrovni - připraven a jeho průběh v příjemném prostředí jindřichohradecké Střelnice může jen zanechat u žáků příjemné vzpomínky na období studia. Nelze však opomenout i poděkování za přípravu a organizaci plesu učitelům, jejich aktivní a operativní přístup  a jejich aktivní přístup k záležitostem organizace tomboly.

Mgr. karel Chalupa
ředitel školy

Foto: Ztužkovací ples 080319
Vytisknout