Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech 2021-2022

Znak JčK

Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech 2021-2022

Opatření č. 1:
Cílem opatření je zvýšení motivace žáků ZŠ k zahájení studia v dlouhodobě málopočetných  a trhem práce poptávaných učebních oborech. Stipendium bude při splnění podmínek vypláceno žákovi po celé tři roky studia, výše stipendia  je odstupňována dle jednotlivých ročníků, za prospěch s vyznamenáním náleží žákovi jednorázová odměna na konci každého školního roku.

Na podporu tohoto programu získala škola celkové uznatelné výdaje ve výši: 361.500,-Kč. 

Pravidla pro poskytnutí stipendia žákům: 


Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout