Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech 2018-2019Znak JčKStipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech 2018-2019

Program je vyhlášen v souladu s Programem rozvoje kraje, zejména prioritní osou Konkurence schopnost regionální politiky a trhu práce, oddíl 1.4. Optimalizace trhu práce a dále v souladu s Akčním plánem podpory odborného školství, Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, zpracovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského kraje ze dne 25.2.2016, který byl schválen ZK č. 36/2016/ZK-21.

Na podporu tohoto programu získala škola celkové uznatelné výdaje ve výši: 374.500,-Kč.

Všeobecným cílem stipendijního motivačního programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání a snížení nákladů na studium pro vybrané žáky středních škol a studenty vysokých škol.

 Specifickými cíli pak: • zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů a udržení oborů pro trh práce; • zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů; • snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů; • uspokojení potřeb zaměstnavatelů; • zvýšení počtu žáků ze sociálně slabých rodin studujících v maturitních oborech; • zvýšení počtu studentů vysokých škol vyjíždějících na krátkodobé jednosemestrální studium do zahraničí.


Pravidla pro poskytnutí stipendia žákům:

Pravidla 18-19 (pdf, 715 kB)Jihočeský kraj se podílí na spotech podporujících technické vzdělávání:

Zatraktivnění technických profesí, informovanost žáků základních škol o technických oborech, motivace ke studiu na technických školách, zlepšení nevyváženého poměru na trhu práce a zlepšení orientace v problematice volby povolání. To je hlavním smyslem spotů, vyrobených v rámci projektu Profese 21. století KARIÉRA S BUDOUCNOSTÍ.

 Jednotlivé spoty naleznete na youtube profilu JHK:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBSfUsV7jtOtdyvD4Z9VIb_vSie242hek

Mgr. Karel Chalupa

ředitel školy

Vytisknout