„Stavební úpravy dvora u objektu SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Miřiovského 678/II“

Výzva k podání nabídky

 

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Jáchymova 478

IČO: 60816899

 Výzva k podání nabídky: 

Vás podle „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem

a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ a v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon“), ve znění pozdějších předpisů

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu naakci:

„Stavební úpravy dvora u objektu SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Miřiovského 678/II“

 Výzva k podání nabídky: 

 

Vytisknout