Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec – objekt Nový Dvůr

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec – objekt Nový Dvůr“

Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 5

Datum zahájení a ukončení projektu (tj. doba, do které má být dosaženo účelu, na který je dotace/a nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta): 2018, příp. 2019

Místo realizace projektu: objekt Nový Dvůr, č.p. 166

Celkové výdaje projektu: 12 000 000 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 2 000 000 Kč

Cílem projektu je provést zateplení budovy včetně vyřešení topného zdroje v této lokalitě, kde není přivedena plynová přípojka a rekonstrukce topné soustavy

Publicita: 

SEN Hala OV 5.1a (pdf, 227 kB)

 

SEN Hala OV 5.1b (pdf, 231 kB)SEN Hala OV 5.1a SEN Hala OV 5.1b

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout