Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Předání maturitních vysvědčení proběhne slavnostně od 14.00 hod. v kapli sv. Máří Magdalény v Jindřichově Hradci


Kaple sv. Máří Magdalény

Vytisknout