SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - Snížení energetické náročnosti (budova Miřiovského 678)

Logo OPŽP 15.jpg

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec -Snížení energetické náročnosti
(budova Miřiovského)

 

1.

Název programu:

Operační program Životní prostředí

Registrační číslo projektu

CZ .1.02/3.2.00/13.19516

Název projektu


Identifikční číslo.EDS/SMVS,MSC2007


Akceptační číslo:

Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova Miřiovského


115D222004477,
CZ .1.02/3.2.00/13.19516

14173013-SFŽPD

 

 

 

 

 

 

2. Údaje o zadavateli

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - Snížení energetické náročnosti

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

IČ:

60816899

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:

Mgr. Karel Chalupa

3. Finanční rámec projektu:

 

 Projekt SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - Snížení energetické náročnosti je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ .1.02/3.2.00/13.19516

Vytisknout