SOŠ a SOU Jindřichův Hradec -Snížení energetické náročnosti (budova Jáchymova)

 

Logo SEN 180814.jpg

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec -Snížení energetické náročnosti
(budova Jáchymova)

 

1.

Název programu:

Operační program Životní prostředí

Registrační číslo projektu

CZ .1.02/3.2.00/12.13465

Název projektu

Identifikční číslo EDS:


Identifikční číslo EIS:

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec -Snížení energetické
náročnosti

115D222002145

reg.c.IS SFZP 12115683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Údaje o zadavateli

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - Snížení energetické náročnosti

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):

Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

IČ:

60816899

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:

Mgr. Karel Chalupa

 

3. Finanční rámec projektu

 

 

 Projekt SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - Snížení energetické náročnosti je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.13465

 

 

Vytisknout