Rekonstrukce venkovního schodiště u vchodu objektu SOŠ a SOU J. Hradec, Miřiovského 678/II Jindřichův Hradec

Výzva k podání nabídky

 

SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Jáchymova 478

IČO: 60816899

 

Vás podle „Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem

a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ a v souladu s § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu naakci:

“Rekonstrukce venkovního schodiště u vchodu objektu SOŠ a SOU J. Hradec,  Miřiovského 678/II Jindřichův Hradec“

Výzva:


Posouzení nabídky:  dle Sm/18/RK, změna č. 12 (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi).

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

 

Vytisknout