Rekonstrukce stropů nad nejvyšším podlažím, výměna oken, provedení nové elektroinstalace a oprava fasády SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova domova mládeže, Vídeňská 18

Předmět veřejné zakázky:  "Rekonstrukce stropů nad nejvyšším podlažím, výměna oken, provedení nové elektroinstalace a oprava fasády SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova domova mládeže, Vídeňská 18"

Místo plnění veřejné zakázky:     Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, budova domova mládeže, Vídeňská  č.p.18, Jindřichův Hradec

Doba plnění: od 1. 8. 2016 do 29. 11. 2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 7, 481. 925,- Kč bez DPH, 
Cena díla celkem včetně DPH 21%:  9,053.129 ,- Kč

Dokumenty:
Smlouva s dodavatelem:

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:

Zápis o posouzení nabídky:  dle Sm/18/RK, změna č. 7 (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi):  

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout