Rekonstrukce budovy v areálu učiliště SOŠ a SOU J. Hradec na středisko odborného výcviku oboru Kuchař - číšník

Pro zajištění komplexních potřeb odborného výcviku a praxí učebních i některých maturitních oborů bylo vybudováno středisko odborného výcviku a praxí v lokalitě Nového Dvora, kde jsou koncentrovány pracoviště a dílny pro obory jako: Zedník, Elektrikář - silnoproud, Klempíř, Nástrojař či Mechanik strojů a zařízení a vybaveny některé učebny pro CNC obrábění, frézování, robotizaci, automatizaci, logistiku apod. v budově sídla školy Jáchymova 478. V současné době ekonomických problémů firem se ukazuje vybudování vlastních středisek jako velmi prozíravá strategie.

V současné době probíhá také výstavba dalšího učňovského střediska pro zajištění odborného výcviku a praxí zbývajících oborů především pro obor Kuchař - číšník a částečně obor Prodavač. Toto středisko je budováno z příspěvku zřizovatele - Jihočeského kraje a z vlastních finančních zdrojů. Celková výstavba - rekonstrukce vnitřních prostorů ( veškeré vybavení, zařízení a infrastruktura) bude stát cca 14 miliónů korun. K tomu ještě samotné zateplení budovy přišlo celkem na 2.100.000,-Kč. Realizace bude ukončena v polovině měsíce března 2024. 

Jindřichohradecká televize (začátek 4.40 min): Výukové středisko odborného výcviku a praxe K-Č

Nové středisko odborného výcviku pro obor Kuchař - číšník/Prodavač
Výukové středisko KČ 1

Budova OV a praxí Nový Dvůr
Hala OV 3

Odborné dílny - výběr
Hala OV 1

Hala OV 2

Budova SOS a SOU J. Hradec - sídlo školy, Jáchymova 478
Budova SOS 1

Areál sídla školy - Jáchymova 478
Areál budovy SOS 2

Odborné učebny - výběr
Učebna CNC 219b 3

Učebna 219 a 1
 

Učebna A_R_L 219b

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout