Ředitelské volno 3. ledna - 4. ledna 2019

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje na dny
3. a 4. ledna 2019 ředitelské volno z provozních důvodů.

Provoz domova mládeže dne 3. a 4. ledna 2019 zůstává vzhledem k ubytování žáků z jiných škol ve standardním režimu.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout