Projekt: "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

RozvTechVzděl v JČk.jpg

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/44.0007
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních a odborných školách a učilištích kraje.

Specifickým cílem je:- zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,

- seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi

- efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,

- využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,

- zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,

- zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,

- podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí jedné ze základních koncepcí Jihočeského kraje.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.

Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (http://www.spsautocb.cz/ )
2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (http://www.soublatna.cz/ )
3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 (http://www.sscv.cz/ )
4. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (http://www.skolatrochujinak.cz/cs/aktuality.html )
5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (http://www.sosehl.cz/joomla_15/ )
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 (http://www.sos-jh.cz/ )
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (http://www.issou-milevsko.cz/ )
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (http://www.sou-pi.cz/ )
9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (http://www.copsu.cz/cs/ )
10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 (http://www.sps-sosstrakonice.cz/ )
11. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 (http://www.sous.cz/ )
12. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/aktuality )
13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 (http://www.souts.cz/ )
14. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 (http://www.sosvel.cz/news.php?readmore=163 )
15. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 (http://www.stredni-skola.eu/ )

(Pozn. Kliknutím na jednotlivé školy by se přešlo na stránky těchto škol)

Výše finančního příspěvku pro naší školu: 8449698,54,-Kč

Jednotlivé aktivity naší školy:
*modernizace výukových prostor pro výuku technických oborů - modernizace a zlepšení vybavení dílen na hale odborného výcviku
*volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol, spolupráce se základními školami v oblasti tématicky zaměřených exkurzí a  výuky

RozvTechVzděl v JČk.jpg

 
 • Finální evaluační zpráva projektu:

 • IPO - Exkurze č. 23
  Název subjektu: Schneider Electric Písek
  Datum konání exkurze: 28. 5. 2015

  Exkurze se zúčastnili žáci SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, zejména žáci oboru Elektrikář – silnoproud. V provozu firmy si žáci prohlédli výrobní halu montáže stykačů, jističů, relé a dalších komponentů. Dostalo se jim fundovaného výkladu o historii firmy a dnešním fungování pod vedením francouzského majitele. Žáci si se zájmem prohlédli výrobu v jednotlivých, na sebe navazujících výrobních operací. Dozvěděli se i o speciálních postupech výroby, kdy dělníci mistři musí nosit antistatické obleky a zachovávat velmi přísná organizační opatření. Celá exkurze byla pro žáky inspirující i v tom, že jim byla přednesena nabídka zaměstnání po vyučení v naší škole.

  IPO Schneider El Pí Ex 23a.jpg    IPO Schneider El Pí Ex 23b.jpg    IPO Schneider El Pí Ex 23c.jpg

  IPO Schneider El Pí Ex 23d.jpg   

  IPO Schneider El Pí Ex 23e.jpg

  IPO Schneider El Pí Ex 23f.jpg

  IPO Schneider El Pí Ex 23g.jpg

  IPO Schneider El Pí Ex 23h.jpg
     
 • IPO - Exkurze č. 22
  Název subjektu: Muzeum ČD Lužná u Rakovníka
  Datum konání exkurze: 16. 5. 2015

  V rámci projektu IPO proběhla dne 16. 5. 2015 plánovaná exkurze do největšího železničního muzea v ČR v Lužné u Rakovníka. Exkurze se účastnili studenti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec v celkovém počtu 14 studentů a 2 pedagogičtí pracovníci SOŠ a SOU Jindřichův Hradec Expozice muzea představují komplexní pohled na železniční dopravu, její vývoj, zabezpečení provozu, návěštění, opravy a údržbu vozidel a jsou instalovány v přirozené souvislosti se stávajícím provozem na železnici. Objekt muzea byl plně funkčním depem a plynule přešel před cca 15 lety do muzejního provozu. Smyslem návštěvy muzea bylo ukázat žákům historická železniční vozidla v provozním stavu, vývoj konstrukce vozidel (hnacích i tažených) a vývoj sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici. Žáci se též mohli seznámit s fenoménem železničního muzejnictví nejen jako technické instituce ale i z hlediska jeho využití v cestovním ruchu a při trávení volného času.

  Exkurzi jsme rozdělili do 3 samostatných částí:
  - Komentovanou prohlídku jednotlivých expozic, jíž se ujal Ing. Konrád - zejména vozidel (parní lokomotivy, lokomotivy motorové trakce, osobní i nákladní vozy
  - Masarykův salonní vůz -  a pomocné mechanismy), haly oprav a expozice sdělovací techniky.
  - Volnou prohlídku prostor muzea, zejména expozic zaměřených na dokumentaci vývoje železnice a železničního modelu
  - Jízdu historickou soupravou mezi muzeem a stanicí Stochov, v průběhu jízdy výklad návěštění na železnici Žáci se během exkurze mohli seznámit i s průběhem revitalizace exponátů a jejich opravou do vystavovatelného stavu (parní lokomotivy řady 423 a 556) v dílnách muzea.

  Dle vyjádření účastníků byla exkurze velmi zajímavá a přinesla nejen poučení ale i zajímavé zážitky. Studenti byli nadšeni z velmi pěkného výkladu Ing. Konráda, který se věnuje historickým vozům, vývoji železnic již řadu let.  Někteří z účastníků se chtějí na následnou akci muzea v červnu 2015 vypravit znovu.  

  IPO Lužná Ex 22a.jpg    IPO Lužná Ex 22b.jpg    IPO Lužná Ex 22c.jpg    IPO Lužná Ex 22e.jpg    IPO Lužná Ex 22f.jpg    IPO Lužná Ex 22g.jpg
 • IPO - Exkurze č. 21
  Název subjektu: Vodní elektrárna Lipno nad Vltavou
  Datum konání exkurze: 28. 4. 2015  

  Dne 28. 4. 2015 se studenti prvních a třetích ročníků SOŠ a SOU J. Hradec a žáci devátého ročníku 6. ZŠ J. Hradec zúčastnili odborné exkurze konané ve Vodní elektrárně Lipno nad Vltavou. Začátek exkurze proběhl v informačním centru elektrárny, kde nás velmi ochotný průvodce seznámil s technickými údaji celé elektrárny, vysvětlit princip fungování elektrárny Lipno I a Lipno II, která je umístěna ve Vyšším Brodě. Poté jsme shlédli film dokumentující výstavbu elektrárny v 50. letech minulého století. Součástí informačního centra byla také výstava modelů dalších vodních děl, které se nacházejí na řece Vltavě a jsou obsluhovány společností ČEZ. Další kroky nás vedly do podzemí elektrárny, které jsme museli navštívit z bezpečnostních důvodů v menších skupinách. Každý dostal bezpečnostní přilbu. Navštívili jsme strojovnu, která je vybudována v kaverně a ve které se nachází srdce elektrárny, elektromotor. Ten je napojen na hlavní turbínu, která je umístěna o patro níž. Měli jsme možnost vidět i rozebrané části druhé turbíny, která prochází v současné době generální úpravou. Průvodce nás provedl po všech částech elektrárny, vysvětlil fungování a princip celé vodní elektrárny. Prohlídka jedné skupiny trvala cca 1, 5 hodiny.    

  IPO Lipno Ex 21a.jpg    IPO Lipno Ex 21b.jpg    IPO Lipno Ex 21c.jpg    IPO Lipno Ex 21d.jpg    IPO Lipno Ex 21e.jpg
 • IPO - Exkurze č. 20
  Název subjektu:Letiště Václava Havla, Praha Ruzyně
  Datum konání exkurze: 21. 4. 2015

  Exkurze se zúčastnili studenti 2. a 3. ročníku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Jindřichově Hradci spolu se žáky 5. základní školy v Jindřichově Hradci. Exkurze začala na Terminálu 3, kde si nás vyzvedl velmi ochotný průvodce, který nás seznámil s historií letiště a na maketě popsal jednotlivé části a jejich využití v leteckém provozu. Poté jsme všichni prošli důkladnou bezpečnostní kontrolou a nastoupili do autobusu, který byl pro nás přistaven na letištní ploše. Projížděli jsme se po ploše letiště a pozorovali start a přistání letadel. Na letištní ploše jsme také viděli část věnovanou letecké přepravě zboží a průvodce studenty seznámil s podmínkami letecké přepravy a dokumenty, které se používají při této přepravě. Jelikož většina termínů, které se používají v letecké přepravě osob i zboží, je v angličtině, studenti si díky exkurzi rozšířili slovní zásobu a uvědomili si nutnost používání angličtiny aktivně. Následně jsme vstoupili do vnitřních prostor Terminálu 2, který slouží k odbavení letů do států Evropské unie. Viděli jsme bezpečnostní kontrolu, která se zde provádí centrálně, a prošli spojnicí do Terminálu 1. Měli jsme možnost navštívit Sky Team Lounge a Rest&Fun Center, které jsou umístěny přímo v prostorách spojnice mezi oběma terminály. Terminál 1 slouží pro odbavení cestujících do zemí mimo schengenský prostor. Zde jsme také měli možnost navštívit luxusní salonek Service Club Continental nabízející VIP služby. Celá prohlídka končila v odletové hale a poté nás přistavený autobus odvezl zpět na Terminál 3. Exkurze se studentům a žákům velmi líbila, protože mnozí z nich dosud necestovali letadlem a neměli tudíž možnost navštívit tyto prostory.  

  IPO Letiště VH Ex 20a.jpg    IPO Letiště VH Ex 20b.jpg    IPO Letiště VH Ex 20c.jpg    IPO Letiště VH Ex 20d.jpg    IPO Letiště VH Ex 20e.jpg
 • IPO - Exkurze č. 19
  Název subjektu: LB Cemix, s.r.o., výrobní závod Nová Ves nad Lužnicí
  Datum konání exkurze: 21. 4. 2015  

  Exkurze se zúčastnili žáci SOŠ a SOU J. Hradec prvního, druhého a třetího ročníku oboru zedník (5 žáků) a žáci ZŠ Nová Bystřice (32 žáků) celkem 37 žáků. Ve výrobním závodě LB Cemix v Nové Vsi nad Lužnicí nás přivítal a exkurzí provedl vedoucí závodu pan Luděk Schandll. Žáci si prohlédli výrobu suchých maltových směsí, balení a expedici, podívali se do tzv. velína centra výroby. Viděli laboratoř, kde se kontroluje kvalita a správná receptura výrobků. V celém průběhu exkurze bylo žákům odpovídáno na dotazy. Exkurze byla velice zajímavá a žákům oboru zedník určitě něco přidala do samotné výuky.  

  Foto: IPO 19_1.jpg    IPO 19_2.jpg    IPO 19_3.jpg    IPO 19_4.jpg    IPO 19_5.jpg    IPO 19_6.jpg    IPO 19_7.jpg
 • IPO - Exkurze č. 18

  Název subjektu: Veletrh dřevostaveb Praha Holešovice
  Datum konání exkurze: 12. 2. 2015

  Exkurze se zúčastnili žáci SOŠ a SOU J. Hradec prvního a třetího ročníku oboru zedník, klempíř a nástrojař a žáci ZŠ Kardašova Řečice v celkovém počtu 40 žáků. Veletrh Dřevostaveb v Praze – Holešovicích patří mezi největší veletrhy dřevostaveb v ČR. Letos se jednalo o jubilejní 10. ročník. Na veletrhu bylo možno shlédnout prezentace firem zabývající se montovanými dřevostavbami. Rovněž se zde prezentovali firmy vyrábějící stavební materiál, zabývající se stavební technologií dřevostaveb a firmy vyrábějící výrobky PSV (přidružené stavební výroby). Exkurze na veletrhu byla velice zajímavá a zejména pro žáky oboru zedník a klempíř přínosná (pro výuku v oboru).

  Foto: 18_1.jpg   18_2.jpg    18_3.jpg    18_4.jpg    18_5.jpg    18_6.jpg    18_8.jpg


  IPO - Exkurze č. 17

  Název subjektu: VIDA SC a RED HAT Brno
  Datum konání exkurze: 18. 12. 2014

  Exkurze se zúčastnili studenti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec. Ve VIDA SC se studenti seznámili s magnetismem a jeho využitím – vyzkoušeli různé sčítání magnetů, jak prochází magnetické pole, vyzkoušeli si vytvořit magnetickou modelínu a magnetické dělo. Během další prohlídky viděli svůj obraz pod termokamerou, změřili si krevní tlak a bylo simulováno, jak jejich srdce zrovna pumpuje. Na výběr bylo plno fyzikálních efektů a jejich ukázka. Pro studenty velice zajímavá exkurze.

  V sídle RED HAT byli studenti seznámeni se strukturou firmy, prostředím a pracovním nasazením. V přednášce jim bylo vysvětleno, jak se na open source software vydělává a jak je možné se stát zaměstnancem této firmy. Na závěr proběhla diskuze, kde měli studenti možnost se zeptat na to, co je zajímá.  


  IPO Exkurze 16a.jpg   IPO Exkurze 16b.jpg


  IPO Exkurze 16c.jpg   IPO Exkurze 1dc.jpg

  IPO Exkurze 16e.jpg   IPO Exkurze 16f.jpg


  IPO Exkurze 16g.jpg   IPO Exkurze 16h.jpg

  IPO Exkurze 16i.jpg   IPO Exkurze 16j.jpg
 • IPO - Exkurze č. 16

  Název subjektu: ZVVZ Milevsko
  Datum konání exkurze: 10. 12. 2014  

  Dne 10. 12. 2014 se žáci oboru „Elektrikář silnoproud“ SOŠ a SOU Jindřichův Hradec a žáci Základní školy v Nové Bystřici zúčastnili exkurze do vzduchotechnického závodu v Milevsku. Při vstupu do závodu byli seznámeni s historií a současností výroby. Následovala prohlídka jednotlivých výrobních hal a žákům byly ukázány obráběcí stroje pro těžkou techniku včetně ukázky výroby na nich. Stroje jsou dnes většinou moderní a jejich řízení zastávají počítače. Byly ale k vidění renovované karuselové soustruhy ze 70. let minulého století, které dodnes pracují. Celá tato exkurze měla význam především pro chlapce, kteří tuto techniku obdivovali.  

 • IPO - Exkurze č. 15

  Název subjektu: MCAE Systems Kuřim
  Datum konání exkurze: 10. 12. 2014

  Exkurze v rámci výše uvedeného projektu se zúčastnili vybraní žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků SOŠ a SOU Jindřichův Hradec včetně žáků Základní školy Kardašova Řečice - celkem 40 studentů a žáků.
  MCAE Systems je v ČR výhradním distributorem systémů od společnosti STRATASYS. V Kuřimi jsme byli seznámeni s aktuálním vývojem v oblasti Rapid Prototypingu, obrazového prostorového měření, konstrukčního a produkčního SW Tebis, víceosých obráběcích strojů (frézy a soustruhy CNC), 3D tisk (Stratasys), vakuového odlévání a technologií zpětné reakce prostorového obrazu.


   IPO Exkurze 15a.jpg   IPO Exkurze 15b.jpg
IPO Exkurze 15c.jpg   IPO Exkurze 15d.jpg

 

IPO Exkurze 15e.jpg

 • IPO - Exkurze č. 14

  Název subjektu: AGRICO Třeboň
  Datum konání exkurze: 8. 12. 2014

  Dne 8. 12. 2014 se uskutečnila exkurze ve firmě „ Agrico Třeboň“. Zúčastnily se jí žáci SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, obor elektrikář silnoproud. Ve firmě Agrico skupinu provázel pan Mašek, který podával fundovaný výklad o výrobě. Žáci navštívili veškeré provozy – elektrodílnu, plastovou dílnu, provoz zpracování kovů a laserové centrum, kde jim bylo předvedeno zpracování kovových materiálů pomocí výkonného laseru (3 kW) při použití dusíku a kyslíku.  Žáci sledovali proces řezání tvarů výrobků pro další výrobu a zajímali se o programování tohoto zařízení. V elektrodílně mohli sledovat výrobu rozvaděčů pro jednotlivé řídící systémy technologií výkrmu chovných zvířat a ryb a sledovali i programování PLC automatů jako řídících jednotek těchto akčních prvků. Velmi zajímavá byla ukázka výroby v plastové dílně, jak manuální výroba pomocí horkovzdušných pistolí tak i výroba na automatických strojích. Žáci se zajímali též o technologie plazmového svařování a tvarování kovů v kovodělně.

  Exkurze všem  ukázala technologie, se kterými se po nástupu do zaměstnání budou setkávat a pracovat s nimi.

  IPO Exkurze 14a.jpg  
  IPO Exkurze 14c.jpg   IPO Exkurze 14d.jpg   IPO Exkurze 14e.jpg   IPO Exkurze 14f.jpg

 • IPO - Exkurze č. 13
  Název subjektu: Národní technické muzeum Praha
  Datum konání exkurze: 20. 11. 2014

  Exkurze v rámci výše uvedeného projektu se zúčastnili vybraní studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, včetně žáků Základní školy Větrná, Jindřichův Hradec. Celkem 42 studentů a žáků. Exkurze se skládala ze dvou částí. Po příjezdu a zaparkování dopravy na Letné, jsme se přesunuli do budovy NTM, kde jsme si všichni prohlédli stálé expozice. Druhou částí byla návštěva objednaného workshopu v rámci programu NMT Enter s tématem - "středoškolský workshop LOŽISKA", kde žáci měli možnost prohlédnout a prakticky vyzkoušet funkci konstrukce ložiska podle Leonarda Da Vinci. 

  IPO Exkurze 13a.jpg    IPO exkurze 13b.jpg
  IPO exkurze 13c.jpg   IPO exkurze 13e.jpg   IPO exkurze 13f.jpg  
 • IPO - Exkurze č. 12
  Název subjektu: Stavební veletrh FOR ARCH Praha - Letňany
  Datum konání exkurze: 18. 9. 2014

  Exkurze se zúčastnili žáci SOŠ a SOU J. Hradec v rámci dílčí aktivity Zedník a žáci ZŠ Kardašova Řečice, celkem 35 žáků. Žáci měli možnost seznámit se s prezentacemi jednotlivých firem, jejich výrobky, stavebními materiály, postupy a také stavební technologií. Účastníci měli možnost vidět novinky ve stavebnictví. Tento veletrh byl zaměřen zejména na rekonstrukce. Exkurze byla pro žáky přínosem.

  Exkurze 12a.jpg    IPO exkurze 12B.jpg
        IPO Exkurze 12c.jpg
 • Zahájení provozu výukového obráběcího centra pro strojírenské obory


  V rámci tohoto projektu bylo na hale odborného výcviku vybudováno výukové obráběcí CNC centrum pro strojírenské obory od rakouské firmy EMCO Maier. Centrum bylo slavnostně otevřeno dne 26. září 2014 za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Jiřího Zimoly, starosty města Jindřichův Hradec, místostarosty Ing. Bohumila Komínka a představitelů či zástupců firem jako Husky- KTW, s.r.o., Pollmann CZ, s.r.o., Šlechta, s.r.o., Motor Jikov a.s., Edscha Automotive Kamenice, s.r.o.,  Centrum bylo  pořízeno v celkové hodnotě téměř 2 milióny korun a bude sloužit nejen našim žákům oboru "Nástrojař, ale i jako výukové centrum pro zaměstnance firem, kde jsou zastoupeny strojírenské obory.

  Průmyslový školní výukový systém EMCO Maier: 
  ·    Je zaměřen pro široké použití při moderní výuce:

  -    Technických předmětu pro strojírenství

  -    konstrukce strojních součástí CAD systémy

  -    strojírenské technologie obrábění včetně

  ·    tvorby technologických postupu výroby

  ·   volby nástrojů a jejich parametru

  ·    .programování NC strojů včetně odladění programu v praxi

  ·    Programování NC strojů - soustružení a frézování systémem:
  -    EMCOtronic TM 02
  -    SINUMERIK 810 T/M
  -    SINUMERIK 810/840D
  -    FANUC Series 21
  -    HEIDENHAIN TNC 426/430
  -    PAL
  -    FAGOR  ·    Systém EMCO MAIER je vhodný pro základní výuku strojírenských oboru na odborných průmyslových školách a univerzitách i na strojírenských učilištích.
  ·    Tento systém je však vhodný i pro odborně zaměřené vzdělávání a rekvalifikace pracovníku
  ·    strojírenských podniku v technologii obrábění a programování NC strojů.
  ·    Na školních strojích je možné i standardní produkční obrábění.  Schéma:
  classroom2.docx.jpg


  classroom3.docx.jpg  classroom4.docx.jpg
  classroom5.docx.jpg

 • Pozvánka:

  Foto:

  Foto 1 CNC.jpg


  Foto 2 CNC.jpg


  Foto 3 CNC.jpg


  Foto 4 CNC.jpg  Foto 6 CNC.jpg
  Foto 7 CNC.jpg
  Foto 8 CNC.jpg
  Foto 9 CNC.jpg
 • Reportáž ze slavnostního otevření výukového obráběcího centra:  http://www.jhtv.cz/index.php/zpr-mag/zm-10-10-2014


 • IPO - Exkurze č. 11

  Název subjektu: FOXCONN Kutná Hora

  Datum konání exkurze: 5. 6. 2014

  Exkurze se zúčastnili vybraní studenti prvních a druhých ročníků společně se žáky osmé a deváté třídy 5. ZŠ v Jindřichově Hradci. Prohlídka začala na recepci společnosti, kde jsme dostali identifikační visačky.  Přivítala nás pracovnice personálního oddělení, která nás v audiosále stručně seznámila se společností, jejich historií a náplní výroby. Dále nás seznámila s plánem celé exkurze. Následně jsme byli rozděleni do dvou skupin, kde obě prošly stejná místa, ale v opačném pořadí.  Studenti si oblékli bezpečnostní pláště, které jsou ušity z antistatického materiálu, aby nedocházelo k poškození vyráběných součástek. První zastávkou byla výrobní hala, kde jsou sestavovány součástky do hotových celků, které jsou následně expedovány zákazníkům. Výrobní halou nás provázel zaměstnanec, který podrobně vysvětloval celý výrobní proces a zodpovídal všetečné otázky.  Prohlídka trvala asi jednu hodinu. Poté jsme se přesunuli do serverovny. Zde se žáci seznámili s „mozkem“ celé společnosti. Poslední zastávkou byla tréninková místnost, kde se budoucí operátoři učí sestavovat finální produkty. Studenti a žáci si mohli práci vyzkoušet. Celá prohlídka trvala cca tři hodiny. Všichni průvodci byli vstřícní dotazům a vše vysvětlovali adekvátně věku žáků a studentů.
 • DSC_9436.jpg
  DSC_9423.jpg    DSC_9427.jpg     DSC_9430.jpg  
 • IPO Exkurze č. 10

  Název subjektu: HASIT – Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice u Horažďovic

  Datum konání exkurze: 14. 5. 2014

  Exkurze se zúčastnili žáci SOŠ a SOU J. Hradec v rámci dílčí aktivity Zedník a žáci ZŠ Nová Bystřice, celkem 42 žáků. Exkurze začala prezentací produktmanagerem regionu závodu panem p. Panuškou, který nás po celou dobu provázel spolu s výkladem o výrobním závodě. První prohlídkou byl Vápencový lom Velké Hydčice-Hejná vzdáleném cca 1 km od výrobního závodu ve Velkých Hydčicích. Žáci byli seznámeni s těžbou v tomto lomu a dopravou pomocí dopravníku do výrobního závodu. Po prohlídce lomu pokračovala prohlídka samotného výrobního závodu. Žáci byli seznámeni s výrobou suchých maltových směsí a dalších produktů fa. Hasit, viděli, jak se drtí vápenec, poté jeho celou úpravu a výrobu produktů až po zabalení na palety a odvoz na sklad, odkud již probíhá expedice k odběrateli. Velice zajímavá byla návštěva tzv. velína, kde žáci měli možnost shlédnout řízení automatické výroby.  

  Bližší informace o exkurzi a fotodokumentace:

  Exkurze Hasit V. Hydčice 140514.jpg
  Exkurze Hasit V. Hydčice 2 140514.jpg
  Exkurze Hasit V. Hydčice 3 140514.jpg
  Exkurze Hasit V. Hydčice 4 140514.jpg  Exkurze Hasit V. Hydčice 5 140514.jpg
 • IPO Exkurze č. 9

  Název subjektu: Wienerberger Porotherm – výrobní závod Týn nad Vltavou

  Datum konání exkurze: 30. 4. 2014 

  Exkurze se zúčastnili žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru zedník a klempíř, celkem 31 žáků. Exkurze začala prezentací výrobním ředitelem závodu Ing. Hrbkem, který nás po celou dobu provázel spolu s výkladem o výrobním závodě Týn nad Vltavou. Žáci byli seznámeni s výrobou cihlářských výrobků a jejich doplňků, viděli jsme, jak vypadá syrová tvárnice, poté její úprava tj. vypálení, zabroušení až po její zabalení na palety a odvoz na sklad, odkud již probíhá expedice k odběrateli. Výroba cihlářských výrobků je plně automatická, bez lidské ruky se ovšem neobejde. Bezpečnost práce je dodržována a zaměstnanci procházejí pravidelným školením. Exkurze byla velice zajímavá, pro žáky byla přínosem, získali mnoho nových znalostí a zkušeností.

 • Foto: Porotherm 1 300414.jpg

  Porotherm 2 300414.jpg

  Porotherm 3 300414.jpg

  Porotherm 4 300414.jpg

  Porotherm 5 300414.jpg

  Porotherm 6 300414.jpg

 • IPO Exkurze č. 8

  Název subjektu: Vodní elektrárna Lipno
  Datum konání exkurze: 23. 4. 2014

  Dne 23. 4. 2014 se uskutečnila exkurze do vodní elektrárny Lipno. Jejími účastníky byli žáci SOU - Jindřichův Hradec obor „ Elektrikář silnoproud “ a žáci ZŠ  Kardašova Řečice. Odjezd byl v 8.00 hod z Jindřichova Hradce, příjezd do elektrárny v 10.15 h. Žáci se odebrali do prezentačního střediska, kde jim vedoucí pracovník elektrárny pan Válek pustil film o její výstavbě a provedl fundovaný výklad. Poté se žáci odebrali ke kolejovému šikmému výtahu a sjeli 160 m pod zem do vlastního centra turbín a generátorů. Žáci si prohlédli podzemní halu se zařízením, o kterém pan Válek opět podrobně informoval. Protože se opravovala jedna ze dvou 60 ti MW turbín, měli žáci možnost vidět techniky při práci s řídícími obvody v rozvaděčích. Exkurze byla pro všechny žáky velice zajímavá.


  Foto: Lipno 230414.jpg

  Lipno 1 230414.jpg

  Lipno 2 230414.jpg

  Lipno 3 230414.jpg

  Lipno 4 230414.jpg

  Lipno 5 230414.jpg

  Lipno 6 230414.jpg

   

 • IPO Exkurze č. 7

  Název subjektu: KM Beta – výrobní závod Kyjov u Hodonína
  Datum konání exkurze: 15. 4. 2014

  Exkurze se zúčastnili žáci prvního, druhého a třetího ročníku oboru zedník a klempíř, celkem 28 žáků. Exkurze začala prezentací technologa závodu Ing. Paveleka, který nás po celou dobu provázel spolu s výkladem výrobním závodem Kyjov. Žáci byli seznámeni s výrobou betonové střešní krytiny a jejich doplňků, viděli jsme, jak vypadá syrová taška, poté její úprava tj. zabroušení, barvení až po její zabalení na palety a odvoz na sklad, odkud již probíhá expedice k odběrateli. Výroba střešní krytiny je plně automatická, bez lidské ruky se ovšem neobejde. Bezpečnost práce je dodržována a zaměstnanci procházejí pravidelným školením. Exkurze byla velice zajímavá, žáci měli mnoho dotazů.

  Foto: KM Beta Kyjov 1 150414.jpg

  KM Beta Kyjov 2 150414.jpg

  KM Beta Kyjov 3 150414.jpg

  KM Beta Kyjov 5 150414.jpg

  KM Beta Kyjov 6 150414.jpg

  KM Beta Kyjov 7 150414.jpg

 • IPO Exkurze č. 6

  Název subjektu: Praha Letňany – veletrh For Industry
  Dne 16.4. 2014 se účastnili žáci 5ZŠ z Jindřichova Hradce a studenti prvého a druhého ročníku oboru nástrojař a klempíř SOŠ a SOU Jindřichův Hradec strojírenského veletrhu  FOR INDUSTRY 2014 v Praze. Studenti měli možnost se seznámit s cca 100 vystavovateli prezentující své výrobky v oboru strojírenství.

  Mezi nejvíce navštěvovanými vystavovateli byly společnosti představující profesionální   

  Mezi oblíbené stánky patřily též praktické ukázky nesmazatelného značení pomocí CNC gravírovacích (obráběcích) strojů, CO2, YAG a vláknových laserů.  Ukázky CNC soustruhů, přes horizontální, vertikální centra až po vyvrtávačky. Pro kontrolu samotných výrobků byla určena další expozice přesných dílenských a kontrolních měřidel. Samostatnou část tvořil sortiment pro odporové, obloukové (bodové, švové), plamenné, plazmové svařování a pájení. Dělení materiálu složitých tvarů bylo názorně předváděno na CNC laserových dělících automatech.

  Toto je jen malý výčet vystavovaných firem a ukázek jejich produktů. Návštěvy těchto výstav je dobrým krokem pro představu jak již studujících žáků ve strojírenských oborech, tak i pro žáky ZŠ rozhodujících se o svém budoucím uplatnění.

  Foto: For Industry Foto 2 Bus 160414.jpg

  For Industry Foto 3 160414.jpg

  For Industry Foto 4 160414.jpg

  For Industry Foto 5 160414.jpg

  For Industry Foto 6 160414.jpg

 • IPO Exkurze č. 5

  Praha Letňany: For Industry - For Logistic (15.-17.4.2014)


  V úterý 15. dubna 2014 otevřel své expozice letošní veletrh věnovaný strojírenským technologiím FOR INDUSTRY a souběžný veletrh o dopravě a logistice FOR LOGISTIC. V rámci projektu "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007 jsme zorganizovali  a společně se základními školami navštívili tento veletrh. Hned při vstupu do haly  nás čekala  rozsáhlá výstava o využití 3D tisku nejen v průmyslu ale také např. v umění a designu včetně ukázek. Právě 3D tiskárnám a technologiím 3D tisku věnuje FOR INDUSTRY velký výstavní prostor. Veřejnost zde mohla  zblízka sledovat proces tisku od návrhu po jeho realizaci na nejnovějších typech 3D tiskáren. Představily se zde např. tiskárny, jež vytváří plnobarevné fotorealistické modely z běžného kancelářského papíru, tisknou nanášením roztaveného plastu či zvládnou přesný 3D tisk z fotopolymeru vytvrzovaného UV zářením. 
 • Na slavnostním setkání vystavovatelů veletrhů FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC 2014 byly rozdány ceny GRAND PRIX a TOP EXPO. Odborné hodnotitelské porotě soutěže GRAND PRIX – FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC předsedal doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc.Z celkem 17-ti přihlášených exponátů nebo technologií komise rozhodla udělit ceny za nejlepší exponát/technologii GRAND PRIX bez určení pořadí firmě Pegas-Gonda s.r.o., za Automatickou pásovou pilu na kov Pegas 400 PROFI A-CNC, firmě RWT, s.r.o., za Odjehlovací stroj BSM 650 RRDB a firmě AROJA, s.r.o. za 3D tiskárnu Vision 3D Printer.Porota se také rozhodla udělit jedno čestné uznání společnosti M&B Calibr, spol. s r.o. za Mobilní akreditovanou laboratoř. V soutěži o nejzdařilejší expozici, která je zároveň i vysoce funkční a splňuje kritéria pro komunikaci se zákazníkem včetně označení a celkového designu, ocenění TOP EXPO veletrhu FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC, získala společnost Mitutoyo Česko s.r.o. 
Subjekty, které nás zaujaly:
BOUKAL.jpg
Firma BOUKAL je na trhu již 21 let. Od počátku se firma zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem strojů, nářadí, nástrojů a brusiva. Touto cestou představila kovoobráběcí stroje rakouské značky BERNARDO, jejíž je výhradním dovozcem pro Českou republiku. Dle přání zákazníka provádí ustavení a zprovoznění strojů vč. zaškolení obsluhy a záručního a pozáručního servisu. Jejich tým techniků jezdí po celé České i Slovenské republice a má za sebou již řadu velkých zakázek do škol a do výrobních hal.


RAJAPACK s.r.o..jpg
Společnost patří do evropského koncernu Raja, leadra na trhu obalových řešení pro průmysl a obchod, již potřetí na veletrhu prezentuje moderní obalová řešení. Nabídka zahrnuje nejen standardní obaly od kartonových či poštovních krabic přes stretch a bublinkové fólie či lepicí pásky, palety, papírové a igelitové tašky, obálky, sáčky, pytle, ale také individuální potisky či obaly na míru pro potřeby průmyslu přes štítky a etikety, dárkové balení, samolepicí průvodky na balíky či palety.Na stánku jsme se seznámili s vůbec nejprogresivnějšími technikami balení na českém trhu, kterými jsou stroje na výrobu papírové a vzduchové výplně zn. FillPak a Sealed Air pro jakoukoliv intenzitu výroby.

Dále pak:
  Firma Beewatec nabízí flexibilní trubkový stavebnicový systém, který slouží k optimalizaci výrobních procesů, zavedení principů FIFO, Kanban, Kaizen a Lean Manufacturing. Umožňuje snadné sestavení konstrukcí, jako jsou kanbanové, spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly, ale i celé linky.  Universal Transport funguje jako dirigent v multimediálních projektech na klíč v těžké dopravě, zahrnující řadu různých druhů dopravy - po souši, po vodě i ve vzduchu, pro zákazníky z oblasti stavebnictví, větrná energie, kolejová vozidla, stroje a zařízení průmyslu a podobných odvětví po celém světě. Stejně jako vysoce sofistikované složení symfonického orchestru je projekt v oblasti těžké logistiky také dílem různých Firma Kardex Remstar byla založena v roce 1992 jako generální zastoupení Hänel GmbH. Působí v oblasti realizací automatizovaných skladových a archivačních systémů. Základním stavebním prvkem jsou automatizované systémy Hänel Rotomat® a Hänel Lean-Lift®, které dnes představují technologii nejvyšší úrovně. Aplikacemi jsou např. výdejny nářadí a měřidel, mezioperační sklady, sklady náhradních dílů a další. 
 • WANZEL.jpg
  Německý koncern Wanzl je nejen největším světovým producentem nákupních vozíků, ale také významným výrobcem zařízení pro logistiku a průmysl. Firma má svoji pobočku i v České republice, a to v Hněvotíně u Olomouce, kde je postaven výrobní závod včetně galvanovny. Díky více než šedesátileté tradici nabízí Wanzl zákazníkům komplexní a kompetentní řešení logistických požadavků a aktivně se zapojuje do jejich logistických.
  AERO Vodochody AEROSPACE a.s..jpg
  Zástupci společnosti primárně oslovili potenciální budoucí zaměstnance. V současné době hledají nové kolegy z důvodu rozšiřování výroby zejména na pozice technolog, konstruktér, CNC programátor nebo do oddělení kvality. Nejen pro fanoušky letectví byly na stánku připraveny informace o současných, ale i plánovaných projektech společnosti.


   
 • IPO Exkurze č. 4


 • Název subjektu: Letiště Václava Havla, Praha

   

  Datum konaní exkurze: 11. 3. 2014  Exkurze v rámci výše uvedeného projektu se zúčastnili studenti druhého a čtvrtého ročníku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Jindřichově Hradci společně se žáky Základní školy, Větrná v Jindřichově Hradci. Samotná prohlídka začala na starém terminálu číslo 3, kde nás průvodce přivítal a rozdal nám identifikační pásky. Seznámil nás s plánem celé exkurze, stručnou historií letiště a rozvojovými variantami zahrnujícími stavbu druhé hlavní přistávací dráhy. Po průchodu bezpečnostní kontrolou zahrnující RTG zavazadel a osobních věcí, prošli všichni individuálně bezpečnostním rámem. Před budovou terminálu jsme nastoupili do připraveného autobusu, kterým jsme jezdili prakticky po celou dobu v prostorách letiště. Hned v úvodu jsme byli seznámeni s historickou budovou terminálu pro vládní lety. První zastávkou byl opravárenský podnik, kde se servisují a revidují prakticky veškerá letadla, která mohou na Ruzyni přistát. Halu jsme včetně odborného komentáře prošli. Průvodce nás seznamoval s metodikou revizí a způsobem, jakým jsou osobní a nákladní letouny servisovány. Prakticky rozebraný, jsme si mohli prohlédnout letecký motor Rolls Royce, nebo Pratt & Whitney. Poté jsme autobusem dojeli kolem budov ČSA na terminál číslo 1 a 2, kde jsme s odborným výkladem sledovali provoz na letištní dráze a technologie pro přípravu letounů. Měli jsme to štěstí, že u terminálu probíhala příprava odletu velkého Boeingu 777 společnosti Emirates, jehož paluba pojme téměř 500 pasažérů, včetně posádky. Navštívili jsme i část určenou pro nákladní dopravu, tzv. Cargo, kde se vypravují poštovní a speciální dopravní letadla. Součástí těchto prostor jsou i tzv. odmrazovací stání, kde jsou v případě potřeby letadla ošetřena speciální nemrznoucí kapalinou, která zlepšuje jejich aerodynamické schopnosti v případě námrazy na křídlech. Po odletu majestátního Boeingu 777, jsme se vrátili zpět na terminál č. 3, kde naše prohlídka letiště byla ukončena.

  Text a foto: 


  IPO Exkurze Letiště VH 110314.jpg


  IPO Exkurze Letiště VH 2 110314.jpg
  IPO Exkurze Letiště VH 3 110314.jpg
  IPO Exkurze Letiště VH 5 110314.jpg
  IPO Exkurze Letiště VH 4 110314.jpg
  IPO Exkurze Letiště VH 6 110314.jpg
  IPO Exkurze Letiště VH 8 110314.jpg
  IPO Exkurze Letiště VH 7 110314.jpg
  IPO Exkurze Letiště VH 1 110314.jpg
 • IPO Exkurze č. 3

Dne 22. ledna 2014 jsme v rámci dílčí aktivity "logistika" navštívili za podpory tohoto projektu a se zaměřením na obor "Provoz a ekonomika dopravy" servisní firmu TRUCK SERVIS KRATOCHVÍL, s.r.o. v Jindřichově Hradci. Firmo provádí veškeré opravy nákladních automobilů, především tahačů, návěsů, přívěsů a autobusů. Kromě praktické ukázky funkčních jednotek tahačů (brzdy, odpružení,  vzduchotechnika, nádrže, připojování návěsů, kabeláž atd.) jsme si prohlédli servisní a skladové prostory a shlédli servis  nákladních vozidel - motorové části a opravu zadní nápravy autobusu včetně zařízení na povolování matek kol.

Foto: IMAG0738.jpgIMAG0739.jpg    IMAG0743.jpg    IMAG0747.jpg


IPO - Exkurze č. 2

Název subjektu: Letiště Václava Havla , Praha
Datum konaní exkurze: 17. 12. 2013

Exkurze se zúčastnili vybraní studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků, celkem 42 studentů. Prohlídka začala na terminálu číslo 3, kde nás průvodce přivítal a rozdal nám identifikační pásky. Seznámil nás s plánem celé exkurze. Všichni studenti prošli bezpečnostní kontrolou, kde si museli nechat rentgenem prosvítit své osobní věci a sami prošli bezpečnostním rámem. Pro některé z nich to byl neobvyklý zážitek, protože se s tím setkali poprvé. Před budovou terminálu jsme nastoupili do připraveného autobusu, ve kterém jsme strávili převážnou část exkurze. Jezdili jsme po letištní ploše a viděli terminál pro vládní lety, hangáry (opravny letadel), které jsme prošli osobně. Viděli jsme zde mechaniky při jejich důležité práci. Studenti si mohli prohlédnou letadla opravdu zblízka, osahat si motory a další součásti a pokládali všetečné otázky týkající se technických parametrů letadel, jejich ceny atd. Po návratu do autobusu jsme se přesunuli na terminál číslo 1 a 2, kde jsme sledovali provoz na letišti a přípravu letadel těsně před odletem. Průvodce popisoval, co všechno je třeba zabezpečit a jakým způsobem se letadla  připravují k odletu a následně startují. Navštívili jsme i část Cargo, kde se vypravují poštovní letadla.  Nakonec jsme viděli odmrazovací stání, kde jsou v případě potřeby letadla ošetřena speciální nemrznoucí kapalinou, která zlepšuje jejich aerodynamické schopnosti v případě námrazy na křídlech. Celkově jsme strávili prohlídkou cca 2 hodiny času.

Mgr. Magda Vokáčová       Mgr. Jitka Wirknerová

Foto: IMGP2481.jpgIMGP2479.jpgDSC_4456.jpgDSC_4413.jpgDSC_4393.jpgDSC_4364.jpgDSC_4415.jpg • IPO - Exkurze č. 1

v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji",  registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007 (zkráceně IPO)   Název subjektu: PPL CZ s.r.o. Sídlo: K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany   v rámci výše uvedeného projektu  „a  našeho oboru Provoz a ekonomika dopravy, zaměřeným na logistiku a obslužné počítačové systémy,  jsme podnikli exkurzi do nejmodernějšího a největšího centrálního překladiště balíkových zásilek  společnosti PPL.CZ s.r.o. v Jažlovicích v Říčanech u Prahy.   

Společnost PPL CZ s.r.o. patří mezi nejvýznamnější expresní přepravce na českém trhu. Od svého založení se PPL specializovala na vnitrostátní balíkovou přepravu na firemní adresy. Portfolio přepravních služeb pak jako první rozšířila o balíkovou přepravu na soukromou adresu a vnitrostátní paletovou přepravu. V současnosti zajišťuje v rámci ČR přepravu zásilek až do 3.000 kg. Spolupráce s partnerskou společností DHL umožnila také rozšíření služeb o přepravu balíků do Evropy.    

Systém PPL – Professional Parcel Logistic - byl založen v roce 1995 jako 7 navzájem kooperujících nezávislých subjektů. Tyto společnosti se v roce 2004 sloučily a vznikla PPL CZ s.r.o. V březnu 2006 se PPL stala členem skupiny Deutsche Post DHL, jejíž součástí je i celosvětový poskytovatel expresních a logistických služeb DHL.   Distribuce zásilek byla původně zajišťována sedmi regionálními depy. S nárůstem počtu zásilek z původních několika desítek tisíc v roce 1995 až na současných několik milionů bylo nutné průběžně otevírat nové provozy a stávající depa přesouvat do nových vyhovujících prostor. V současné době PPL provozuje 13 regionálních dep pro balíkový provoz, centrální překladiště balíků v Praze a 9 regionálních dep pro paletový provoz.  

Svoz a distribuce balíkových zásilek jsou zajištěny vozidly dodávkového typu. Jejich počet vzrostl z původních 40 na cca 1 000 v dnešní době. Distribuci paletových zásilek zajišťuje cca 300 vozidel. V průběhu  noci jsou zásilky mezi jednotlivými depy a centrálním překladištěm přepravovány kamiony, jejichž počet se pohybuje okolo 120. Veškeré balíkové zásilky jsou v noci tříděny na tomto centrálním překladišti v Jažlovicích, přičemž  původní překladiště v  Praze Malešicích zprovozněné v roce 2004  již novým požadavkům a především kapacitě zásilek nestačilo. Tento klíčový bod přepravy je vybaven nejmodernějším třídícím systémem od holandské společnosti Van Riet.

Zásilky jsou automaticky tříděny na základě technologie čárového kódu. Každá zásilka je opatřena čárovým kódem a díky několika skenům v průběhu přepravy jsou zásilky pod neustálou kontrolou. Cestu zásilky lze sledovat pomocí systému Tracing and Tracking  na internetu a mobilním telefonu. Zákazníkům jsou zároveň posílány statistické výstupy se stavem jednotlivých zakázek včetně vyhodnocení kvality doručení.   Exkurze byla velmi zajímavá a především bylo v reálu možno shlédnout procesy třídění balíkových zásilek, manipulaci, skládání a nakládání zásilek, jejich pohyb po celém distribučním řetězci až k zákazníkovi. Kromě špičkové skenovací, vážící a počítačové technologie jsme měli možnost se seznámit s logistikou uspořádání terminálu a řídícím centrem dispečerů.  

Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy    

Foto:IMAG0618.jpg

IMAG0621.jpg

IMAG0624.jpg

IMAG0627.jpg

IMAG0634.jpg

Vytisknout