Projekt „Podpora vzdělávání na střední škole“ (Šablony)Naše škola aktuálně realizuje projekt „ Podpora vzdělávání na střední škole,“ s reg. číslem „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007929“.

Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ,  Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování-Šablony pro SŠ a SOŠ I.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivit rozvíjejících ICT.  Konkrétně se jedná o dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků, zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, podporu žáků středních škol při vstupu na trh práce prostřednictvím  školního kariérového poradce, zajištění komunikace mezi školou a zaměstnavateli prostřednictvím koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele

 

Termín realizace projektu: 1.2.2018- 31.1.2020


Výše dotace: 325 986, 00 Kč.  

Vytisknout