Oslava dvacetileté spolupráce s Rakouskem

Dne 18 ledna 1990 navštívila delegace ve složení Mgr. K.Chalupa, Ing. Stanislav Fíla, PhDr. V. Špidla odbornou školu v rakouském Edelhofu. Na základě dalších  vzájemných rozhovorů se velmi rychle rozvinula úzká spolupráce mezi oběma školami při výměně studentů v rámci různých odborných praxí  a na různých projektech, která trvá dodnes. Především v první polovině 90. let  byla spolupráce velmi intenzivní, protože i programové zaměření obou škol na zemědělskou problematiku umožňovalo spolupráci v širokém spektru činností. Velkým přínosem pro naši školu byly různé výzkumné projekty v rámci rostlinné a živočišné výroby, dále vzájemně předávané  know-how a dlouhodobé pobyty žáků školy na soukromých farmách v Dolním Rakousku. Po nutnosti opustit zemědělský program vzhledem k vývoji zemědělského sektoru v ČR spolupracujeme nadále v oblasti rozvoje cestovního ruchu, v oblasti podpory, rozvoje a ekonomiky služeb s cestoním ruchem  spojených a v oblasti řemesel. I vzhledem k tomu se na naší škole - na rozdíl od jiných v našem příhraničním regionu- vyučuje  jako předmět povinný německý jazyk. Tato spolupráce přinesla nám všem obrovské množství nových poznatků a také žáci i učitelé získali mnoho nových přátel. Za podporu při vytváření a budování této spolupráce  je nutno poděkovat bývalým ředitelů obou škol. Na rakouské straně panu Dipl.Ing. Adolfu Kastnerovi a na české straně panu RNDr. Vladimíru Tůmovi. 
Významnou epizodu pro naší školu sehrála i spolupráce s rozvojovým a inovačním centrem nejen pro Dolní Rakousko, tzv. Waldviertelmanagementem,  kde jsme se účastnili zpracování řady projektů v rámci rozvojových  programů EU. 
Skromné občerstvení k oslově připravili naši žáci oboru "Kuchař číšník" pod vedením paní mistrové Jiřiny Mácové.

Z naší kroniky:

Kronika 01.JPG (jpg, 432 kB)

 

Kronika 03.JPG (jpg, 746 kB)

  

Kronika 04.JPG (jpg, 685 kB)

          Maturitní ples.jpg         

Praktikum 2005.shs (shs, 2.1 MB)

  

Edelhof 1.shs (shs, 1.4 MB)

 

Edelhof 2.shs (shs, 1.3 MB)

 

Edelhof 3.shs (shs, 2.4 MB)

 

Edelhof 4.shs (shs, 1.3 MB)

 

Edelhof 5.shs (shs, 1.7 MB)

   

Projekt Bio Foto.shs (shs, 1.2 MB)

 

Exkurze 31.5.2007.shs (shs, 1.9 MB)

 

Exkurze 31.5.07 1.shs (shs, 1.3 MB)

 

Exkurze 31.5.07 2.shs (shs, 1.4 MB)

 

Exkurze 31.5.07 3.shs (shs, 1.4 MB)

 

Exkurze 31.5.07 4.shs (shs, 1.9 MB)

 

Exkurze 31.5.07 5.shs (shs, 1.4 MB)

 

Exkurze 31.5.07 6.shs (shs, 1.4 MB)

 

Exkurze 31.5.07 7.shs (shs, 1.4 MB)

  

Exkurze 31.5.07 8.shs (shs, 2.4 MB)

 

Exkurze 31.5.07 9.shs (shs, 1.3 MB)

                  

Foto oslavy:  Oslava 1.jpg  Oslava 2.jpg  Oslava 3.jpg 

Oslava 4.JPG (jpg, 267 kB)

  Oslava 5.jpg

Pamětní list k 20. výročí spolupráce:

TV R1 Vysočina : http://www.tv-vysocina.cz/index.php?vselect1=3325&page=2&datum=2010-05-12+18%3A01%3A00&jednotlive=p%C5%99ehr%C3%A1t

Jindřichohradecký deník, 13.5.2010:

 

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout