Oprava schodiště hlavního vstupu budovy SOŠ a SOU, Jáchymova 478

Předmět veřejné zakázky:  "Oprava schodiště hlavního vstupu budovy SOŠ a SOU, Jáchymova 478 "

Místo plnění veřejné zakázky:     Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, budova domova mládeže, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

Doba plnění: červenec - srpen 2016

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 87.400,- Kč bez DPH, 
Cena díla celkem včetně DPH 21%:  105.754,- Kč

Dokumenty:
Smlouva s dodavatelem:

Smlouva 1.pdf (pdf, 377 kB)

   

Smlouva 2.pdf (pdf, 539 kB)

Posouzení nabídky:  dle Sm/18/RK, změna č. 7 (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi):  

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout