Oprava podlah, výměna podlahových krytin, el. rozvodů a vybílení max. 8 pokojů DM při SOŠ a SOU J.Hradec

Předmět veřejné zakázky:  „Oprava podlah, výměna podlahových krytin, el. rozvodů a vybílení max. 8 pokojů  domova mládeže při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“

Místo plnění veřejné zakázky:     Střední odborná škola a střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, budova domova mládeže, Vídeňská  č.p.18, Jindřichův Hradec

Doba plnění: od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 399.704,--Kč s DPH.

Dokumenty:
Smlouva s dodavatelem:

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:

Zápis o posouzení nabídky:  dle Sm/18/RK, změna č. 7 (Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi):  

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout