Oprava krovu a krytiny střechy domova mládeže při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Předmět veřejné zakázky: Realizace opravy - výměny části krovu střechy a výměny krytiny domova mládeže při SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec.  Opatření spočívá v odstranění havarijního stavu krovu domova mládeže včetně poškozené krytiny.

Zakázka uložena na elektronickém  uložišti eGordion

Doba plnění: od 1. 8. 2015 do 30. 11. 2015

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  3 788 325,- Kč bez DPH.

Smlouva s dodavatelem:

 

Vytisknout