Odborná exkurze - Energiezentrum Linz AG a terminál Donaulager GmbH Linz (180417)

Žáci  dopravního oboru a logistiky a žáci oboru elektrikář-silnoproud SOŠ a SOU J. Hradec navštívili Energiezentrum Linz AG a terminál  
Donaulager GmbH v Linci

Dne 18. dubna 2017 žáci  tříd  2.A oboru „Provoz a ekonomika dopravy“ a  žáci učebního oboru "Elektrikář"  navštívili  Energiezentrale LINZ AG a Donaulager  GmbH v Linci. Hornorakouské město Linz je právem považováno za průmyslové a taktéž i vzdělanostní, univerzitní  centrum Rakouska a svým počtem firem působících na jeho území přesahuje číslo 6 tisíc. Nemalou pozitivní úlohu pro  podnikání  a rozvoj města i oblasti sehrává právě zmiňovaný tepelná elektrárna zpracovávající komunální odpad a logistický terminál vybudovaný po 2.světové válce pod kuratelou města Linz a sdružující v současnosti několik provozovatelů (LINZ AG, LINZ AG Hafen,  Donaulager AG s dceřinou společností Donaulager Logistics). Jedná se o systémové uskupení společností s účastí města Linz, které zajišťují různé logistické operace včetně městské dopravy, provozování bazénů apod.,  transportu, skladování až pronájmu skladovacích ploch.  Logistika a doprava sehrává stále více důležitější  úlohu při rozvoji regionů a naučit se chápat její podstatu, nástroje a vzájemné souvislosti, je  poměrně složité. Proto škola zvolila nový model prezentace oboru  k pochopení celého problému dopravních, přepravních, logistických a komunikačních systémů.  Zde tak sehrává terminál v hornorakouském Linci nenahraditelnou úlohu. Kromě příkladné ukázky kumulace kombinované dopravy lodní, silniční a železniční s blízkým letištěm, je možné na ploše větší jak 135 ha (45 ha vodní plochy) shlédnout skladovací haly pro různé druhy zboží  s manipulační technikou poslední generace a řídícími počítačovými systémy. Nejzajímavějším zážitkem bylo shlédnutí chladících skladů, kde se teplota pohybovala od - 20 až do - 28 stupňů C. Od poslední naší exkurze v terminálu bylo zřejmé, že výstavba, rozšiřování a obnova logistického terminálu je jednou z priorit města.

Vedení školy  děkuje touto cestou za ochotu společnosti Donaulager GmbH za umožnění podrobné prohlídky terminálu s odborným výkladem .  Exkurze byla velmi zajímavá.

Mgr. Karel Chalupa
    ředitel školy

 

Foto: Page1.jpg    IMG_20170418_110653.jpg    IMG_20170418_111534.jpg    IMG_20170418_152750.jpg    IMG_20170418_143914.jpg    IMG_20170418_143905.jpg

Vytisknout