OPŽP (SFŽP) " Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 - budova Miřiovského"

Na základě podané žádosti o  finanční podporu  v rámci  OPŽP z prostředků Státního fondu životního prostředí (SFŽP)  jsme  obdrželi souhlasné rozhodnutí č. 14173013-SFŽP o poskytnutí podpory na zateplení stěn, výměnu oken a zeteplení střechy budovy SOU v ulici Miřiovského 678.

Chronologie dokumentů:

2. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby:
c) smlouva se zhotovitelem:


b) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky:
a) výzva k podání nabídky:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výsledek hodnocení VZ a výběr nejvhodnější nabídky dle zadaných kritérií VZ ( 9.5.2014):

5.5.2014 Vyhlášna VZ:

1. Veřejná zakázka na zpracování dokumentace:
- pro provedení stavby,
- inženýrskou činnost (zajištění stavebního povolení apod.),  
- autorský dozor v rozsahu přiměřeném stavbě
- koordinátora BOZP při přípravě stavby

 a) Výzva:

b) Krycí list :

Vytisknout