Národní plán obnovy (Doučování)

Doučování Informační leták-logo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo podmínky pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy z prostředků fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je v Národním plánu obnovy (NPO) vlastníkem tří komponent. Dvě jsou z pilíře 3. Vzdělávání a trh práce a jedna v pilíři 5. Výzkum, vývoj a inovace. Aktivity jsou reformního a investičního charakteru za celkem 23 mld. Kč a budou plně financovány Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Realizace podpory doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří pokračuje kontinuálně v navazujících  obdobích:
12/2021 - 02/2022
03/2022-10/2022
11/2022- 02/2023

     
Vytisknout