Majáles 2014

Stručně k historii majálesu

Už od středověku, kdy vznikaly první univerzity, hledali studenti záminku pro chvilku odpočinku od věčného biflování. Skvělou příležitostí k tomu byly oslavy příchodu máje – majálesy. Od založení Karlovy univerzity uběhla už hodně dlouhá doba – magických 666 let a zdá se, že chuť a nadšení k oslavám a kulturním setkáním (nejen) u studentů narůstá.
Tradice oslav studentského života sice sahá do 15. století, více se však rozmohla až o tři sta let později. Studenti se před filipojakubskou nocí (pokud nemáte po ruce kalendář, jedná se o 30. duben) shromáždili pod školními prapory a spolu s učiteli vyrazili do přírody, kde společně zpívali písně.

V názvu majálesu slyšíme slovo „máj“, dobu, která je obvykle spojována s mládím a radostí. K němu byla připojena latinská koncovka, napodobující „makarónské“ (českolatinské) vyjadřování středověkých scholárů. Výraz tak navozuje dojem, že má co do činění se vzdělanci minulých dob, pro něž latina byla základním jazykovým prostředkem. K našemu překvapení však pojem „majáles“ nenajdeme ani v dobových pramenech, popisujících zvyky středověkých studentů, ani ve slovní zásobě středověké latiny. Jeho původ je nejspíš mladší - sahá kamsi do 19. století, do doby formování moderního českého národa. 

V 19. století vypadal majáles naprosto odlišně. Poprvé je majáles vlastně popsán Aloisem Jiráskem v historickém románu „Filosofská historie“ (1877), situovaném do prostředí litomyšlské středoškolské mládeže roku 1848. Odtud se pak táhne nepřerušená linie studentských májových slavností, vyznačujících se značnou mírou nonkonformisty a nevázaného veselí, ale také vlastenectví a stoupajícího společenského významu české inteligence."
Z majálesu se stal volnomyšlenkářský, vlastenecký a recesistický svátek, při kterém mohli studenti jediný den v roce beztrestně kritizovat, karikovat a zesměšňovat své spolužáky, kantory a dobové poměry. Dále si směli zvolit svého krále.

Na tyto oslavy navázal v roce 2005 moderní Majáles (dokonce vznikla organizace Český Majáles), který všichni dobře známe. Nechybí majálesový průvod, volba krále ani zpěv – vše je jen upraveno pro mládež 21. století.

Foto: IMAG1034.jpg

 

    IMAG1036.jpg

IMAG1037.jpg

 

Majáles 2014 JHD 120514.jpg

Vytisknout