Majáles 2008

Majáles je studentský svátek, oslava krás studentského života, ale také prezentace studentských dovedností.

Trocha historie

    Majáles patřil mezi pohanské „svátky jara“. V roce 391 vstoupila oslava majálesu do ilegality, když Theodosius I. Veliký zakázal všechny pohanské kulty. Naštěstí se majálesu dostalo v době středověku větší podpory. Nejstarší zmínky ze středověku pochází z roku 1130 z francouzského města Provins. 1. května se tam shromáždili místní páni při příležitosti oslav Majáles. U nás jsou první zmínky o majálesu datovány rokem 1234, kdy žáci pražské katedrální školy vtrhli do břevnovského kláštera a oslavovali zde tradiční svátek Mláďátek natolik, že si opat stěžoval až u papeže. Po francouzské revoluci se konečně objevuje i titul Krále Majálesu.

    Nový král vždy převzal kufr, který měl symbolizovat dědictví města, které měl chránit. Ve spojení s Majálesem je zmiňováno vždy velké množství umělců a uměleckých směrů, tedy to, o co se snažíme i v současnosti - aby Majáles byl festivalem co nejvíce různorodým a podporoval kulturu a umění ve všech formách. Od padesátých let začali studenti spojovat s touto slavností různé požadavky, např. pravdivý tisk, amnestii politickým vězňům a povolení dovozu zahraniční literatury. V době komunistického režimu Majáles vůbec neprobíhal nebo probíhal pod tvrdou policejní represí. V posledních pár letech se studentské oslavy příchodu jara staly neodmyslitelnou květnovou událostí každého většího města v České Republice. 

Přípravy na Majáles se nesly v duchu westernovém. Porota ohodnitila kostýmy a projevy studentů třetím místem.

Foto:

P5077314.JPG (jpg, 255 kB)

 

P5077315.JPG (jpg, 274 kB)

 

P5077316.JPG (jpg, 253 kB)

 

P5077317.JPG (jpg, 250 kB)

 

P5077318.JPG (jpg, 256 kB)

 

P5077320.JPG (jpg, 270 kB)

 

P5077322.JPG (jpg, 293 kB)

 

P5077323.JPG (jpg, 268 kB)

 

P5077325.JPG (jpg, 252 kB)

 

P5077326.JPG (jpg, 279 kB)

 

P5077327.JPG (jpg, 287 kB)

 

P5077328.JPG (jpg, 253 kB)

 

P5077329.JPG (jpg, 257 kB)

  

P5077330.JPG (jpg, 252 kB)

  

P5077334.JPG (jpg, 252 kB)

 

P5077339.JPG (jpg, 289 kB)

 

P5077341.JPG (jpg, 261 kB)

 

P5077342.JPG (jpg, 256 kB)

Vytisknout