LVK letní výcvikový kurz 2021


Naše škola SOŠ a SOU J.Hradec organizuje pro první ročníky SOŠ a SOU letní výcvikový kurz - LVK. 
Tento kurz je povinný a je v souladu s osnovou a platnými předpisy naší školy. 
Cílem LVK je seznámit studenty s organizací přesunů a nácviků při evakuaci školy, se základy topografie a orientace v terénu, s adaptací na nové prostředí ap. 
Náplní LVK jsou také různé sportovní soutěže a rekreačně rehabilitační činnosti.

LVK proběhl dle plánovaného harmonogramu od 6.9. do 10.9.2021 ke spokojenosti a zdraví všech účastníků.

Přílohy:
LVK 2021 LVK 2021 LVK 2021 LVK 2021 LVK 2021 LVK 2021 LVK 2021

Mgr. Radek Němec - vedoucí LVK
katedra TV
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
+420 384 323 181 kl. 17
+420 739 451 975
radek.nemec@sos-jh.cz

Vloženo: 20.12.2021 – Radek Nemec   |   Zveřejněno: 20.12.2021 – Radek Nemec   |   Aktualizováno: 20.12.2021 – Radek Nemec
Vytisknout