LVK letní výcvikový kurz 2019


Naše škola SOŠ a SOU J.Hradec organizuje pro první ročníky SOŠ a SOU letní výcvikový kurz - LVK. 
Tento kurz je povinný a je v souladu s osnovou a platnými předpisy naší školy. 
Cílem LVK je seznámit studenty s organizací přesunů a nácviků při evakuaci školy, se základy topografie a orientace v terénu, s adaptací na nové prostředí ap. 
Náplní LVK jsou také různé sportovní soutěže a rekreačně rehabilitační činnosti.

LVK se uskutečnil od 2.9. do 6.9.2019 k oboustranné spokojenosti zúčastněných stran.

Přílohy:
LVK LVK LVK LVK LVK LVK LVK

Mgr. Radek Němec - vedoucí LVK

katedra TV
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
+420 384 323 181 kl. 17
+420 739 451 975
radek.nemec@sos-jh.cz


Vloženo: 18.11.2019 – Radek Nemec   |   Zveřejněno: 18.11.2019 – Radek Nemec   |   Aktualizováno: 18.11.2019 – Radek Nemec
Vytisknout