LVK letní výcvikový kurz 2019 - INFO před nástupem


Naše škola SOŠ a SOU J.Hradec organizuje pro první ročníky SOŠ a SOU letní výcvikový kurz - LVK. 
Tento kurz je povinný a je v souladu s osnovou a s platnými předpisy naší školy. 
Cílem LVK je seznámit studenty s organizací přesunů a nácviků při evakuaci školy, se základy topografie a orientace v terénu, s adaptací na nové prostředí ap.
Náplní LVK jsou také různé sportovní soutěže a rekreačně rehabilitační činnosti.

LVK 2019 se uskuteční od 2. 9. do 6. 9. 2019. Studenti, kterých se LVK týká, přijdou první den 2.9.2019 do školy po hlavních prázdninách přímo připraveni na odjezd na LVK. Více informací viz Přílohy.
 
Přílohy: 

LVK 2019 (pdf, 224 kB)


LVK 2019, AKTUÁLNÍ (pdf, 224 kB)

Mgr. Radek Němec - vedoucí LVK
katedra TV
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
+420 384 323 181 kl. 17
+420 739 451 975


Zveřejněno: 26.08.2019 – Radek Nemec
Vytisknout