ICT: Článek Vintona G. Cerfa, jednoho ze zakladatelů internetu

        "Internet musí být pro všechny a bez cenzury." Uvedl to v exkluzivním rozhovo­ru pro „Deník“  Vinton G. Cerf, jeden ze zakladatelů interne­tu, který je od roku 2005 šéfem internetových .aplikací společnosti Google, největšího vyhledavače na světě.

Jste jedním z otců internetu, čekal jste, že bude mít takový úspěch? 
    Musím říct, že.nečekal.První protokol jsme psali v roce 1973 společně s kole­gou Robertem Kahnem II moc dobře jsme věděli, že máme v rukou obrovskou technolo­gickou moc, která otevřela nový prostor v komunikaci mezi' lidmi. Bylo to navíc uprostřed studené-války a in­ternet najednou umožňoval rychlý přenos dat a informací z jednoho místa zeměkoule na druhý: Do té doby nevídaná věc. Dnes to ve zjednodušené 'podobě umožňuje World Wide Web (zkratka www, pozn.red.).Jsem rád, že vývoj šel tak rychle dopředu.Díky , tomu zná internet ohromné množství lidí. '

Na internetu můžeme každý den najít miliardy nových informací. Jak si ale vybrat ty správné?      
    Za prvé tak, že lidé budou' prohlížet správné webově, stránky, u kterých si budou jisti, že jim poskytnou kvalitní. informace. Jé to například stejné jako u výběru novin. A za  druhé, aby lidé nemuseli číst všechny ty noviny a vidět většinu zpráv v televizi, mo­hou se spolehnout na dobrý vyhledávač, který všechny in­formace podle aktuálnosti třídí.a vyhodnocuje. Ovšem jak se to dělá, je samozřejmě tajné a velmi složité.

Jak podle vás pracuje Seznam.cz? 
    Tento portál neznám dopo­drobna, nevím, jak pracuje, takže ho nebudu hodnotit.

     Foto: VINTON C. CERF,  jeden ze zakladatelů internetu    

Vinton G.Cerf.pdf (pdf, 1.3 MB)

Někteří odborníci navrhují vybírat za každý mail poplatek stejně jako u běžné pošty.To by mělo zabránit spamům, tedy nevyžádaným zprávám.   
    To by nepomohlo. Poplatek vnímám jako zákaz, což by narušilo podstatu internetu­ - tedy svobodnou a neomeze­nou komunikaci. A internet musí zůstat svobodný. Tele- . komunikační firmy by časem získaly příliš velkou moc, což by vedlo k omezení nebo třeba i zákazu internetových stránek

 

Mohou totalitární státy kdekoli ve  světě zastavit svobodné šíření in­formací a dat na internetu? 
    Stále se o to snaží. Ale internet v současné době na­tolik silný, že hlídat nebo za­kázat všechny informace, které se na něm objevují, je, doufejme, nemožné.

.Napsal jste také několik vědeckých studií o budoucnosti. Jak bude svět vypadat  za padesát let?   . 
    Jednak si myslím, že inter­net bude používat přes tři a půl miliardy lidí, což.Je tedy o polovinu více než dnes, Dí­ky. mobilním telefonům bu­dou mít uživatelé internet na každém rohu a nepůjde už o pouhé vyhledávání nebo zábavu. Telefon bude napří­klad - zjednodušeně řečeno ~ napojený na každou věc nebo místnost ve vašem bytě. Ne­bylo by užitečné, kdybyste na­jednou dostaly zprávu, že va­še myčka nádobí je rozbitá nebo že jste zapomněli při od­chodu z bytu zhasnout světlo v ložnici?

Vytisknout