Grantový program: Podpora firem při přípravě učňů pro školní rok 2009-2010

   erb JČ kraj.jpg  logotyp JčK 200309.jpg   

 

Na základě podané žádosti o poskytnutí dotace  Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje pro rok 2009 rozhodlo zastupitelstvo Jihočeského kraje  svým usnesením o poskytnutí grantu ˇ"Zajištění praktického vyučování - odborného výcviku učňovských oborů SOŠ a SOU Jindřichův Hradec" ve výši 196 956,-- Kč.

Hlavním záměrem grantového programu je podpora spolupráce firem a škol v technicky zaměřených oborech, především strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice na území Jihočeského kraje v souvislosti s požadavky trhu práce.

Výchozí situace pro realizaci projektu:

 

Technické obory jsou v současné době na trhu práce velice poptávané. SOŠ a SOU Jindřichův Hradec nabízí v Jihočeském kraji obory z oblasti strojírenské, stavební i elektrotechnické, o které je zájem nejen ze strany zaměstnavatelů, ale také ze strany žáků. Absolventi po úspěšném ukončení studia získají výuční list. V souvislosti s přípravou na povolání je důležitou součástí výuky ve výše zmíněných oborech také praktická výuka spojená s praxí v podnicích u potenciálních zaměstnavatelů. Na základě kvality výuky a zaměření oborů škola spolupracuje v současné době s desítkami významnými firmami činnými ve strojírenském, stavebním, elektrotechnickém průmyslu atd., ve kterých žáci od prvního do třetího ročníku absolvuji praxi v rozsahu 16 týdnů za školní rok. Ze strany potenciálních zaměstnavatelů je velký zájem o žáky s dovednostmi zahrnující vysokou míru praktických schopností v oblasti zacházení s novými technologiemi. Výuka na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec zaměřená tímto směrem není v současné době ideální vzhledem k nedostatečnému vybavení prostor pro praktickou výuku (chybí nebo jsou zastaralé pomůcky, materiál a vybavení), což se negativně projevuje u žáků v praxi. Realizace praktické výuky strojírenských, stavebních a elektrotechnických oborů v místě potenciálního budoucího zaměstnavatele již při přípravě na povolání v odborném výcviku má tedy nezastupitelnou úlohu a význam při vzděláváni žáků učňovských oborů.

 

 

Všeobecný cíl projektu:

Všeobecným cílem projektu s pracovním názvem "Odborný výcvik SOŠ a SOU Jindřichův Hradec" je podpora rozvoje spolupráce firem se Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Jindřichův Hradec při realizaci odborného výcviku v technicky

zaměřených oborech Elektrikář silnoproud (kód 26-51-H/003), Zedník (kód 36-67-H/001), Klempíř - stavební výroba (kód 36-55-H/001). 

Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní zázemí pro praktickou výuky tříletých učebních oborů prostřednictvím zajištění praktické výuky v prostorách firem - budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů zmíněných učebních oborů. SOŠ a SOU Jindřichův Hradec má s každou firmou, kde je realizován odborný výcvik žáků technických učebních oborů uzavřenou smlouvu dle prg, 65, odst. 2 zákona Č. 561/2004 Sb., školský zákon a dle vyhlášky o středním vzdělávání č.13/2005 Sb., prg. 12 na školní rok 2009/2010.   

 

Vytisknout