Exkurze třídy 1. A a 2. A oboru Provoz a ekonomika dopravy do firmy PPL Jažlovice s.r.o.

Dne 3. 5. 2023 jsme v rámci odborné praxe navštívili firmu PPL Jažlovice s.r.o, depo 01. PPL je přední poskytovatel přepravních služeb pro firmy a podnikatele. Nabízí však i služby pro soukromé osoby s produktem Balík pro Tebe. Specializujeme se na balíkovou přepravu po ČR a do celé Evropy.

Měli jsme možnost po domluvě s provozním ředitelem společnosti navštívit přímo provoz společnosti, kdy ve 14. 00 hodin začíná "návrat" řidičů z terénu, aby opět doplnili lehkotonážní automobily roztříděnými zásilkami v centrálním distribučním skladu, který pracuje především v nočních hodinách, aby mohly být zásilky všeho druhy doručeny na určené místo.

Velmi zajímavá byla technologie a logistika celého procesu. Přijímání zásilek, jejich třídění pomocí automatizovaných zařízení (měření, vážení, skenování za pomocí  přístrojů strojového vidění  jako jsou např. DM 3610, Matrix 320 rychlého čtení, Scorpio X5 pro skenování čárového kódu, atd.),  roztřiďování dle míst určení, definování a zasílání zásilek do vychystávací haly, kde si zásilky odebírají dle příslušných identifikačních kódů dopravci, zásilky nakládají do vozidel a dopravují do určené oblasti s využitím dalších technologií jako jsou PPL Parcelboxy. Parcelboxy  jsou výdejní schránky, které slouží k vyzvednutí objednaného zboží zákazníky. Úložní doba je 72 hodin. K vyzvednutí stačí PIN z emailu nebo SMS.

Ředitel školy

Foto: 
PPl sídlo

PPl 2

PPL 1

PPL 5
Vytisknout