Exkurze - Energie pro budoucnost - Rakousko

Dne 3. října 2017 se třídy E1, E2, KL1 a KL3 (pedagogický dozor Ing. Voráčková, Mgr. Pešek, p. Svoboda – celkem 19 účastníků) zúčastnili zahraniční odborné exkurze pořádané Občanskou iniciativou pro ochranu životního prostředí z Českých Budějovic (Mgr. Pavel Vlček).

Společně s dalšími zájemci jsme ráno vyrazili autobusem směr Rakousko. V dopoledních hodinách jsme navštívili v Pfaffenschlagu provoz větrné firmy W.E.B včetně elektrárenského velínu, skladu náhradních dílů a nabíjecích stanic pro elektromobily. V odpoledních hodinách pokračovala exkurze v Grossschönau, kde jsme byli přivítáni starostou obce, který nás odborným výkladem provázel při prohlídce zdejší výstavy Sonnenwelt. Plánovaná návštěva pasivního domu se neuskutečnila, ale zájemci si několik zde realizovaných staveb mohli prohlédnout alespoň zvenčí.

Návštěvníkům exkurze byl poskytnut odborný doprovod, tlumočení a informační materiály. Program exkurze byl velice poučný a účastníci exkurze si jako bónus pochutnali i na podávané místní pizze.

text: Mgr. Jaroslav Pešek

Foto:

Energie 1

Energie 2

Energie 3

Energie 4

Energie 5

Energie 6

Energie 8

Energie 9

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout