Domov mládeže - informační a propagační materiál

Studenti školy pocházející ze vzdálenějšího okolí mohou využívat komplexně zmodernizovaný domov mládeže.

 • původní budova školyDM sídlí v kampu školy
 • kapacita 71 ubytovaných
 • ubytování ve dvou, třech až čtyřlůžkových pokojích
 • sociální zařízení na každém patře  DM_budova Out 2017


  PB057577.jpg  Blíže nespecifikovaný obrázek
  Rekonstruovaná část DM 
  na pokoje se sociálním zařízením,
  připojením k internetu atd.

Foto DM In_09_17


Foto DM In 2_09_17Studenti mají v domově k dispozici                                                    

 • klubovny se PC stanicemi (Internet) 
 • klubovny s LCD televizory
 • společenskou a konferenční místnost
 • tělocvičnu
 • písárnu / studovnu 

V suterénu DM je kuchyně s jídelnou zajišťující celodenní stravování. 

Ve volném čase v DM se žáci mohou zabavit:

 • sportovními kroužky v tělocvičně školy (volejbal, fotbal, florbal) 
 • ručními pracemi
 • hraním na hudební nástroje 
 • společenskými hrami, které jsou k zapůjčení u vychovatelů 
  PB067606.jpg
  Rekonstruovaná tělocvična včetně sociálního zázemí

  Škola disponuje směrem k volnočasovým aktivitám: 
 • knihovnou (výběr cca ze 19 368 svazků), knižní fond je průběžně doplňován
 • rozsáhlou LAN (1Gbps) včetně optické a atmosférické přípojky do akademické sítě Cesnet
 • konferenčními prostory s prezentačními technologiemi
 • internetovou kavárnou

Mimo školu je možné například navštěvovat:

 • kurzy tance a společenské výchovy
 • plavecký bazén a aquapark
 • kurzy posilování a karate
 • jezdecký klub
 • výuku golfu (golfový klub Nová Bystřice)
 • Internetové Centrum
 • kulturní a společenské akce pořádané  městem J. Hradec

Propagační materiál 2017:

 Adresa: Domov mládeže při SOŠ a SOU JIndřichův Hradec
  Vídeňská 18, 377 01 Jindřichův Hradec
  vedoucí domova mládeže: Bc. Martin Jahoda
  Kontaktní telefon: 731 587 230

Řád domova mládeže:
Vytisknout