14. listopad 2018 - Den otevřených dveří - 130 let odborného a 80 let učňovského školství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

  Jindřichův Hradec
    

 

*130 let odborného školství na pracovišti Jáchymova

*80 let učňovského školství na pracovišti Miřiovského

 

V letošním roce slaví škola 130 let od založení odborného zemědělského školství v Jindřichově Hradci na pracovišti Jáchymova 478. Od 90. let minulého století prošlo pracoviště vzhledem k vývoji našeho zemědělství a transformacím  v hospodářství  změnami v oborové skladbě až do současné aktuální nabídky čtyřletých oborů, kdy se vyprofilovala především na technicky zaměřenou školu s obory: Mechanik strojů a zařízení, Informační technologie, Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na logistiku a počítačové systémy a s jedním ekonomickým oborem:  Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch.

Pracoviště Miřiovského 678 slaví v letošním roce 80 let učňovského školství, které prošlo taktéž  razantní oborou změnou v souvislosti se změnami výrobních programů regionálních firem. Od výuky oborů tkadlena – přadlena až k aktuální nabídce technicky zaměřených oborů: Nástrojař, Klempíř, Elektrikář – silnoproud, Zedník a  nabídkou dvou dalších netechnických oborů: Kuchař – číšník a Prodavač.

Během posledních deseti let prošla škola systémovou rekonstrukcí jednotlivých budov v ulici Jáchymova včetně domova mládeže, jídelny, tělocvičny a budovy učiliště v ulici Miřiovského a haly odborného výcviku na Novém Dvoře. Taktéž technické vybavení školy se každým rokem zlepšuje přísunem financí z projektů Evropské unie a grantů Jihočeského kraje.

V současné době je dokončován investiční projekt v rámci projektu IROP, který bude znamenat mohutnou investici do IT technologií, výstavby nové nástrojárny a jejího vybavení a vybavení nářadím pro potřeby jednotlivých oborů ve výši 20, 000.000,-Kč.

Všechny vás srdečně zveme na prohlídku školy.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Pozvánka:


Model železnice - informační leták


Prezenzační materiál školy: 
Kde nás najdete


Reklamní spoty- médiaplány, rozhovory TV-Rádia:

Rádio Česká Kanada:
Médiaplán:
Rádio Faktor: 
Médiaplán:
Vytisknout