Česky | English | Deutsch
Metodika prevence SPJ

Prevence sociálně patologických jevů

 pathological.jpg

Metodický plán aktualizován ke dni 23. 04. 2017.
Metodické oporučení účinné od 6. 9. 2016.

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
(č.j. MSMT-21149/2016)
a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
(Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Link na stažení dokumentace ze stránek MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Tematické aktivity v současnosti (zprostředkované vyučujícím a žákům školy):

_____________________________________
Blok pro měsíc duben 2017:

Konopí, konopná prohibice a marihuana v současném světě

Jack Herer, Spiknutí proti konopí aneb Císař nemá šaty, The Emperor Wears No Clothes and Grass 2000, 1. vydání originálu: 1992
Nezkreslený výklad o cannabis - konopí, konopné prohibici a o tom, jak může marihuana zachránit svět.
https://www.uloz.to/!CZskGbdz/jack-herrer-spiknuti-proti-konopi-aneb-cisar-nema-saty-rar
http://www.databazeknih.cz/knihy/spiknuti-proti-konopi-aneb-cisar-nema-saty-56967

Biologie, historie a využití konopí v západní Evropě / v České vědě

Představení: Pacientský spolek KOPAC pro léčbu konopím, jako dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace založená koncem roku 2013, která:
– Sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím a konopnými látkami a jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva.
– Realizuje aktivity za účelem vzdělávání a osvěty v oblasti léčby konopím a přípravky z něj pro odbornou i širokou veřejnost.
– Podporuje vědu a výzkum a související publikační činnost, spolupracuje s odborníky a mezinárodními organizacemi v oblasti léčby konopím a konopnými látkami.
– Podporuje proces směřující k trvalé dostupnosti léčebného konopí a konopných látek pacientům ve smyslu jeho:
dostupnosti plně zákonným a nekomplikovaným postupem,
ekonomické dostupnosti léčby i pro sociálně slabé pacienty,
medicínské dostupnosti pro všechny indikované nemoci a stavy.
http://kopac.cz/

Představení: StartUP ICCI (International Cannabis and Cannabinoids Institute)
- Mezinárodní iniciativa pro standardizaci datových formátů výsledků studií konopí a kanabinoidů a pro hlášení jejich nežádoucích účinků
- Globálně zaměřené vědecké mapování a analýza priorit v biomedicíně a dalších přírodních vědách, zabývajících se konopím a kanabinoidy, a v souvisejícím politologickém výzkumu
- Projekt konopného metabolomu
- Projekt CannaData
- Produktové standardy GMP/GAP/GLP pro konopí
http://icci.science

PREZI160921-MedHemp_Sisyfos_CZ - Mýty a fakta o léčbě konopím
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Tomáš Zábranský dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v r. 1993 a na téže fakultě získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství. V letech 2003-2004 působil v USA jako stipendista na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a jako spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politiky think-tanku RAND Corp. V současnosti je vedoucím několika vědeckých a výzkumných projektů Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Řídí soukromou společnost ResAd, s.r.o., která je zaměřena na poradenství, výzkum a vzdělávací aktivity pro národní i mezinárodní veřejné instituce, a je ředitelem neziskové organizace AdRes Institut, z.ú. Od r. 2014 působí jako poradce předsedy vlády v oblasti (proti)drogové politiky a jako zmocněnec ministra zdravotnictví pro zavádění konopí pro léčebné použití do českého zdravotnického systému a pro problematiku drog. Působí také jako drogový epidemiolog pro OSN a EU a odborník na monitorování drogové situace v zemích bývalého Sovětského svazu, na západním Balkáně a v členských i kandidátských zemích Evropské unie. V r. 2011 byl zakládajícím signatářem Petice za léčebné konopí a byl členem expertních skupin, které připravovaly zavedení konopí pro léčebné použití do legislativy ČR.
https://prezi.com/irpvoze0_syi/160921-medhemp_sisyfos_cz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Spolupráce a příprava vzdělávacího bloku pro žáky středních škol s paní Bc. Hanou Gabrielovou

Vedení a členka o. s. Konopa (agroporadce pro pěstování konopí), akreditovaná poradkyně při Ministerstvu zemědělství pro oblast energetického využití zemědělských produktů,
členka o. s. Calla členka, o. s. Biom (technologie využití biodopadů), regionální pracovnice Greenpeace ČR, ESP
členka zemědělského družstva Zemědruh (zabývá se pěstováním a zpracováním konopí na Vysočině)
členka o. s. Legalizace (aktualizace webu Legalizace.cz, rozesílání newsletteru Legalizace, komunikace s dobrovolníky)
Biofarma Sasov, organické produkty www.hempoint.cz
http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/87-osobnost-legalizace-hana-gabrielova
http://hempoint.rajce.idnes.cz/
https://www.linkedin.com/in/hana-gabrielov%C3%A1-49170356

_____________________________________
Blok pro měsíc březen 2017:

Bezpečí pobytu v elektronickém prostředí

Pokročilé možnosti nastavení soukromí aplikace sociálních sítí FACEBOOK
Centrum nápovědy systému FACEBOOK
https://www.facebook.com/help/466544860022370/

Jak na bezpečnější soukromí na Facebooku, základní chyby nastavení účtu aplikace sociálních sítí FACEBOOK
LUPA.CZ - Server o českém internetu
http://www.lupa.cz/clanky/tip-jak-na-bezpecnejsi-nastaveni-soukromi-na-facebooku-1/

Bezpečnost pro běžné smrtelníky, Michal Altair Valášek, Development & Security Constultant Altaris spol. s r. o.
Microsoft Česká Republika, Channel 9
https://channel9.msdn.com/Shows/CZSK-videa/Bezpecnost-pro-bezne-smrtelniky

cann2.jpg

_____________________________________
Blok pro měsíc únor 2017:

Šikana jako důsledek porušených mezilidských vztahů
Doporučuji ke stažení a prostudování následující PDF soubory (tým pracovníků AISIS, o.s., Kladno):

MUDr. Jarmila Klímová
Vedoucí institutu a odborný garant, Senior konzultant AKTIP Praha
(DVTV záznam rozhovoru Systemika, Psychosomatika a patologické vazby ve společnosti):
http://video.aktualne.cz/dvtv/klimova-nemusime-byt-nemocni-je-do-nas-ale-masirovan-strach/r~7c0d6f407ef711e5a705002590604f2e/

PhDr. Ilona Preslová
Psychologická poradna pro dospělé a mladistvé
(El. diskuse k tématu: Alkohol není pro dítě menší zlo než drogy)
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/alkohol-neni-pro-dite-mensi-zlo-nez-drogy-125.html

Mgr. Jaroslav Vacek
Pedagogický, výzkumný a poradenský pracovník na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty VFN Univerzity Karlovy v Praze.
(El. diskuse k tématu: Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících a jejich prevence)
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/rizika-zavislostniho-chovani-u-deti-a-dospivajicich-a-jejich-prevence-59.html

Mgr. Milena Nováková
Psycholožka, psychoterapeutka - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nezisková organizace NEO CZ, o. s., se zaměřením na psychologické poradenství na školách a v soukromé psychologické praxi.
(El. diskuse k tématu: Jak internet ovlivňuje život dětí a dospívajících?)
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-internet-ovlivnuje-zivot-deti-a-dospivajicich-145.html

Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany
http://www.minimalizacesikany.cz/images/stories/ospod_final.pdf

Bezpečné klima
http://www.minimalizacesikany.cz/images/tiskoviny/Bezpecne_Klima_TISK2.pdf

Kyberšikana a její prevence
http://www.minimalizacesikany.cz/images/stories/kybersikana.pdf

Příběh jedné šikany: Helena, 18 let "na základní škole se se mnou nikdo nebavil"
Krátké sugestivní video YT z pohledu jedince jako oběti šikany ve školním kolektivu, pohled s odstupem času, vliv na další život.
tým pracovníků AISIS, o.s., Kladno
Link:
https://youtu.be/N9ZBKuDbVtw

Příběh jedné šikany: Ondřej, 14 let "když Andrejovi někdo ublížil, vybil si zlost na mě"
Krátké sugestivní video YT z pohledu jedince jako oběti šikany v důsledku kaskádového efektu, pohled s odstupem času, odůvodnění chování.
tým pracovníků AISIS, o.s., Kladno

Link:​
https://youtu.be/uirV2NEZ1po

_____________________________________
Blok pro měsíc leden 2017:

 

Agresivita mezi dětmi, mezi lidmi
Záznam veřejné diskuse prostřednictvím DVTV
PaedDr. Zdeněk Martínek
speciální pedagog - etoped, Pedagogicko.psychologická poradna v Pelhřimově
Rodiče neumí naučit děti respektu k autoritám, to se strašně porušuje, říká speciální pedagog a psycholog Zdeněk Martínek. Učitelé by podle něj měli mít třeba možnost vyloučit dítě z výuky.
Link:
http://video.aktualne.cz/dvtv/martinek-agresivita-ve-skolach-deti-si-mysli-ze-vsechno-muzo/r~cafc71de888711e58f1e002590604f2e/

Agresivita v šikaně na školách
Záznam diskuse při CEVAP - Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů
PaedDr. Zdeněk Martínek
speciální pedagog - etoped, Pedagogicko.psychologická poradna v Pelhřimově
Link:
https://youtu.be/MSaNQmtI9eM

Nevhodné výchovné postupy a jejich vliv na dítě
Záznam videokanálu portál Šance Dětem
Mgr. Lucie Myšková
odborný garant Pracoviště pro školské primární prevence, Národní ústav pro vzdělávání
Dětská psycholožka Mgr. Lucie Myšková vysvětluje, že mezi nevhodným způsobem výchovy dítěte a jeho psychickým týráním je často velmi tenká hranice. Někteří rodiče tak dítěti svým jednáním nezřídka nevědomky a neúmyslně ubližují.
Link:
https://youtu.be/Of4YNTIXpCo

+ "pod čarou" a pro inspiraci - více duchovní a filozofický rozhovor
Jaroslav Dušek o výchově dětí
Rozhovor s Jaroslavem Duškem (2014) o principech výchovy dětí aneb o tom, jak učíme děti a zároveň se učíme od nich.
https://youtu.be/88QO6WQ8tfo


 

_____________________________________


  MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
  Obsah programu:
 
  1. Hlavní zásady programu
  1.1 Obecné cíle
  1.2 Základní informace o sociálně patologických jevech
  1.3 Cíle pro studenty, pedagogy, třídní učitele, ředitele školy, výchovného
      poradce a metodika prevence
 
  2. Realizace programu
  2.1. Pedagogové a vedení školy budou na škole podporovat
  2.2. Komunikační pořad
  2.3. Samostatné projekty
  2.4. Kontakt s rodiči
  2.5. Kontakty s jinými organizacemi
  2.6. Koordinace působení v jednotlivých předmětech
  2.7. Vytváření podmínek pro společnou činnost dětí v době mimo vyučování
  2.8. Konzultační hodiny
 
  3. Doplňkové aktivity a informace studentům
  3.1. Videoprogramy
  3.2. Odborná literatura
  3.3. Informační nástěnka
  3.4. Informace na internetových stránkách školy
  3.5. Spolupráce s odborníky
  3.6. Propagace
  4. Závěr
 
  Hlavní zásady programu
 
  1. 1. Obecné cíle
  Průběžně budeme sledovat výskyt výukových a výchovných problémů studentů a tříd. Operativně či na pedagogických konferencích – vedení školy, pedagogové, třídní učitelé, výchovná poradkyně- se tyto problémy řeší, studenti mají možnost  vyjadřovat se k navrhovaným opatřením, spolupracujeme s rodiči problémových studentů (třídní schůzky, individuální kontakty telefonické či osobní). K dispozici máme audio a video, dataprojektory, přístroje, počítače a přístup na internet, tělocvičny. Vedení školy vytváří vhodné podmínky pro realizaci našich projektů. Studenti mají možnost se účastnit sportovních akcí pořádaných školou i domovem mládeže.
V programu se budeme věnovat oblasti sociálně-patologických jevů – konkrétně projevům šikany a násilí mezi dětmi, dále drogové problematice, spolupracovat s Policií ČR, věnovat se problematice rodičovství a pohlavního života, výchovně dopravnímu programu. Náš pedagogický sbor je seznámen a proškolen s problematikou diagnostiky a řešení šikany. Pedagogický sbor má k dispozici dostatek odborných publikací k tématice sociálně patologických jevů v školní knihovně.
 
 
1.2 Základní informace o sociálně patologických jevech
Máme–li obecně vymezit problém, jedná se o problematiku šikany a násilí, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu a kouření, zneužívání anabolik a dalších medikamentů, kriminality a delikvence, rizikového sexuálního chování, vandalismu, virtuálních závislostí, patologického hráčství, projevů xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, komerčního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí a diváckého násilí. Konkrétní projevy těchto sociálních patologií se na naší škole  i nadále vyskytují jen velmi omezeně, sledujeme je průběžně a svůj program jsme připraveni kdykoli modifikovat podle aktuálních potřeb rodičů, studentů a pedagogů.

 
1.3. Cíle pro studenty, pedagogy, třídní učitele, ředitele školy,výchovného poradce a metodika prevence

 Studenti by měli mít následující znalosti, dovednosti a postoje:

- umět posoudit rizika, která užívání drog přináší, jejich vliv na zdraví, budoucí zaměstnání i úroveň vzdělání
- dokázat odmítnout nabízenou drogu
- mít zodpovědný přístup k životu, zdraví, vlastní morálce a osobním hodnotám
- chápat význam vlastního zodpovědného chování vůči společnosti
- umět nalézt pomoc sobě i druhým
- umět si vytvořit vlastní pozitivní obraz
- znát právní důsledky šikany, zastrašování a užití násilí
 
Studenti by měly být vedeni:

- k rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání
- k vedení zdravého způsobu života
- k odolnosti proti stresu, negativním zážitkům a vlivům
- k samostatnému správnému rozhodování
- ke schopnosti týmové práce
- ke schopnosti řešit problémy
- k podílení se na tvorbě prostředí a životních podmínek
- k pěstování právního vědomí
 
Cíle pro pedagogické pracovníky:

- být pozitivní v přístupu ke studentům – smysluplné učení, přiměřenost
- vyučovat za aktivní účasti studentů – spolupráce, motivující hodnocení, stimulační hry (-relaxační techniky, diskuse, projekty, hraní rolí, empatie, kreslení, nácvik komunikace)
- koordinovat preventivní aktivity
- využívat internet k interaktivnímu vzdělávání, předávání informací dětem, mládeži, rodičům apedagogům o zdravém životním stylu a sociálně patologických jevech, k výměně zkušeností, k informacím o realizovaných projektech apod.
- důsledně trvat na dodržování školního řádu (nestačí přečíst na začátku školního roku, je třeba,aby studenti pociťovali, že dodržovat školní řád se vyplácí
- pro občanskou nauku – právní aspekty chování, práva dětí, komunikace, sociální kompetence a dovednosti, rodinná a občanská výchova
- pro chemii – návykové látky a jejich účinky na organismus
- pro tělesnou výchovu – organizovat několikadenní intenzivní pohybové soustředění – sportovní kurzy
- výuka jazyků a literatury – trénovat komunikační dovednosti, pracovat s texty jako s modelovými příběhy
 
Cíle pro třídní učitele:

- být sociálním manažerem třídy jako sociální skupiny
- mít pravidelný kontakt se třídou
- pomáhat řešit školní i osobní problémy studentů
- podporovat vícedenní pobytové aktivity – hlubší vzájemné poznávání účastníků, prohlubovánídůvěry, podchycení nežádoucích projevů chování, zvládání náročných fyzických a duševníchsituací.
 
Ředitel školy:

- vytváří podmínky pro realizaci prevence v oblasti sociálně patologických jevů
- pověřuje vhodného pracovníka funkcí školního metodika prevence
- zodpovídá za soustavné vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence
- zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence
- sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit
- zajišťuje zakotvení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům v řádu školy
- provádí příslušná opatření při výskytu sociálně patologických jevů ve škole
 
Školní metodik prevence a výchovný poradce:

- koordinují realizaci MPP ve škole
- podílejí se na soustavném vzdělávání pracovníků školy v oblasti prevence - aktuální informace z časopisu Prevence
- zajišťují hodnocení procesů a výsledků MPP
- podílejí se na opatřeních při výskytu sociálně patologických jevů ve škole
- zajišťují časovou a tematickou koordinaci v hodinách občanské nauky, českého jazyka a chemie.
 
 
Realizace programu

2.1. Pedagogové a vedení školy budou na škole podporovat:

- zdravý životní styl
- rozvoj etického a právního vědomí a občanských postojů
- spolupráci s rodiči
- nabídku a využití mimoškolní zájmové činnosti - zde se jedná o využití tělocvičen v areálu školy
- spolupráci vyučujících konkrétních předmětů, výchovného poradce, vedení školy, rodičů a třídního učitele
- zvýšenou vnímavost na negativní jevy při dozoru nad žáky
- uvědomění si rizika těchto jevů na výletech, kurzech, při sportovních aktivitách (rozlišit sportovně akceptovatelné nadšení a úsilí zvítězit od nepřijatelného ponižování protivníka)
- širší povědomí o možnosti konzultací výchovného poradce s rodiči
- vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům
- prezentaci školy, jejích výsledků a výsledků studentů v soutěžích
- účast v humanitárních aktivitách
- vztah studentů k prostředí školy – společná péče o třídy a výzdobu školy
- vedení studentů k zájmu o divadlo, výlety, exkurze a sportovní aktivity
- komunikaci mezi studenty, pedagogy a rodiči studentů
- prezentaci práce rady školy a studentské rady jako orgánu studentů
- realizaci samostatných projektů a akcí v rámci MPP
- posilování pozitivního sebehodnocení studentů a jejich přátelských vztahů ve skupině
- využívání skupinových forem výuky
- efektivní začleňování herních a prožitkových aktivit do výuky
- další vzdělávání pedagogů v oblasti moderních metod výuky
 
2.2 Komunikační pořad

Studentům je ze strany školy nabídnuta informace „Jak přestat brát drogy“ a „Kde hledat pomoc“. Jsou dostupné aktuální informace odborné literatury, např. časopis Prevence.
 
2.3 Samostatné projekty
 
Výchovně dopravní program
Program je zaměřen na eliminaci rizikového chování žáků v dopravním provozu (nejčastější příčina úmrtí u mládeže – úraz, nejčastěji v dopravě). Realizace LVK, provede Policie ČR formou jednohodinové přednášky v 1. ročnících.
 
Ochrana člověka za mimořádných situací
Program vychází z pokynu MŠMT čj. 12050/03-22 ze dne 4. března 2003. Realizace interní, provedena následovně:

    První pomoc – v každém ročníku 2 hod. v rámci ZSV nebo občanské nauky.
    Havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie – 1. ročník v rámci chemie.
    Živelní pohromy – 2. ročník v rámci OBN
    Ochrana obyvatelstva – 3. ročník v rámci OBN
    Ostatní předepsané hodiny jsou zahrnuty ve cvičné evakuaci školy a na sportovním kurzu.
 
Program proti rasismu
Interně realizovaný program zaměřený na soužití s romskou menšinou. Realizace v hodinách občanské nauky "národy a národnosti na našem území". Forma – přednáška s diskuzí.Cílem je především seznámit se základními fakty o historii našich Romů a současných problémech jejich komunity. Hlavní důraz je položen na rozlišení dobrých a špatných řešení problémů vzájemného soužití.
 
Program proti rizikovému užívání drog
Program se realizuje v hodinách občanské nauky. Má několik částí, forma je volena podle tématu (přednáška, diskuze, skupinová práce, briefstorming apod.)
Jednotlivé části a jejich popis:

    Kouření – stručný výčet rizik a společná poradna fiktivní osobě, která chce kouření omezit;
    Alkohol – rozpoznání druhé tváře (nejde o informace, ale o uvědomění si společenské lži o neškodnosti alkoholu).
    Protidrogová legislativa – žáci se seznamují s příslušnými paragrafy trestního zákona a zákona o přestupcích, podle těchto norem soudí daný konkrétní případ;
    Tvrdé drogy – účinky a rizika – srovnávání přínosů a záporů, porovnání drog z hlediska rizik.
  
Program proti nejhorším infekčním chorobám
Program bude realizován externě, popřípadě se začlení jako jedno z témat do Ochrany člověka za mimořádných situací.
Forma – beseda s promítáním DVD drogy a infekční choroby.
 
Program proti šikaně
Program realizovánv rámci občanské nauky. Cíle – nahlédnout šikanu jako poruchu fungování skupiny, vzbudit vnímavost celé skupiny vůči počátečním projevům šikany, motivovat studenty k případnému oznámení podobných problémů.
 
2.4. Kontakt s rodiči
Rodiče jsou pravidelně informováni na třídních schůzkách o aktuálních problémechstudentů a jejich řešení. Akutní případy se řeší ihned. Budeme pokračovat s příležitostnoudistribucí tematických letáků rodičům studentů. Dalším zdrojem informací je studijní průkaz. Ozpůsobech trávení volného času studentů mohou rozhodovat spíš rodiče než škola. Rodiče jsou informováni o postojích školy k preventivní strategii a o oblasti sociálně patologických jevů a na pravidelných třídních schůzkách třídními učiteli. Žádoucí je účast rodičů na vzdělávacích a výchovných aktivitách školy – např. na třídních výletech, oslavách, návštěvách divadelních představení a koncertů.
 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči

1. dny otevřených dveří + schůzky s rodiči
 Mgr. Chalupa, Ing. Martin Tuček

2. stužkovací maturitní plesy 4. ročníků   
 Mgr. Wirknerová, Mgr. Vokáčová, 
 
3. Majáles  
 Ing. Tuček
 
4. Prezentace škol v Jindřichově Hradci 
 Mgr. Chalupa

5. Letní výcvikový kurz
Mgr. Němec

2.5 Kontakty s jinými organizacemi
Škola v oblasti prevence sociálně-patologických jevů spolupracuje s Pedagogicko-psychologickOU poradnOU České Budějovice (pobočka Jindřichův Hradec II), Krajským úřadem Jihočeského kraje, Státním zastupitelstvím ČR, vzdělávacími institucemi (pedagogickými centry, pedagogickými fakultami), Policií ČR.
 
2.6 Koordinace působení v jednotlivých předmětech
V tomto roce vyučující občanské nauky, tělesné výchovy, českého jazyka a chemie koordinují své tematické plány a rovnoměrně působí na studenty v oblasti prevence. Cílem je zabránit akumulaci podobných námětů v jedné třídě a jednom předmětu.
 
2.7 Vytváření podmínek pro společnou činnost dětí v době mimo vyučování
Studenti mají k dispozici knihovnu, tělocvičny v areálu školy, městský stadion. Svůj volný čas tráví mnoho studentů v mimoškolních sportovních a zájmových organizacích.
 
2.8 Konzultační hodiny
Studenti jsou informováni o možnosti kdykoli konzultovat své problémy s třídním profesorem, výchovným poradcem, metodikem prevence a odborníky na specializovaných pracovištích, jejichž kontaktní adresy a telefony jsou na nástěnce výchovného poradenství a na internetových stránkách školy. Hodiny jsou určeny dle individuální potřeby studentů.
  
3. Doplňkové aktivity a informace studentům

3.1. Videoprogramy:

- Když musíš, tak musíš.
- Řekni drogám ne I.
- Řekni drogám ne II.
- Svoboda volby.
- DVD Pokušení
 
3.2. Odborná literatura:
  
Autor    Název
 
Zdeňka Márová    Problémy při výchově dorůstající dcery
Radek John   Memento
F. Christiane    My děti ze stanice ZOO
Henri Joyeux    City – Sexualita – AIDS
Martin Němec    Perníková věž
Karel Žilák    Pusinka
Radek Hanykovics   Pro drogy nemá smysl umírat
Karel Žilák    Jehla
Kamila Velikovská    Odsouzená
Kamila Velikovská    Svobodná, ale za mřížemi
Jaroslava Pondělíčková, MUDr.    Nezralá sexualita
Bohumil Ždichynec    Člověk, práce a zdraví
Vladimír Barták MUDr. CSc.    Besedy se snoubenci
Jan Vymětal    Psychoterapie
Marta Brtníková MUDr.    Jsem žena, kterou hledáš – jsem muž, kterého potřebuješ
Karel Nešpor prim. MUDr. CSc.    Prevence problémů způsobených návykovými látkami na školách
Karel Nešpor prim. MUDr. CSc.    Romantická období končí – návykové látky
Jiří Presl MUDr.    Drogová závislost
Jiří Presl MUDr.    Drogová závislost
Karel Nešpor prim. MUDr. CSc.    Vaše děti a návykové látky
Allen Caar    Jak přestat kouřit
Paula Goodyer    Drogy + Teenager
Karel nešpor prim. MUDr. CSc.    Jak zůstat fit a předejít závislostem
Michele Elliottová    Jak ochránit své dítě
Michal Kolář    Bolest šikanování
Marie Vágnerová    Prof.RNDr.CSc.    Psychopatologie pro pomáhající profese
Karel Nešpor MUDr. CSc.    Týká se to i mne?
Karel Nešpor MUDr. CSc.   Alkohol, drogy a vaše děti
Stanislav Langer    Mládež problémová, její typy a možnosti uplatnění
Jiřina Taxová    Pedagogicko-psychologické zvláštnosti
Libor Míček PhDr. CSc.    Duševní hygiena
Petr Vasiljevič Makoveckij   Vezmi rozum do hrsti!
Alojz Janík MUDr.Dr. Sc.    Drogy a společnost   
 
3. 3. Informační nástěnka
Informační nástěnka je zřízena chodbě školy 1np. Jsou na ní prezentovány kontakty na poradenská centra. Studenti mají k dispozici informační materiály a v knihovně odbornou literaturu. Vše je průběžně aktualizováno.
 
3.4. Informace na internetových stránkách školy
Internetové stránky školy http:www.sos-jh.cz (rozcestník)
 
3.5. Spolupráce s odborníky
Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice (pobočka Jindřichův Hradec II), Policie ČR Jindřichův Hradec,Česká společnost AIDS pomoc, Malého 3, Praha 8, 186 21, tel. 224 810 345, http://aids-pomoc.cz.
 
3.6. Propagace
V elektronické podobě bude tento Preventivní program po celý rok. S programem jsou seznámeni všichni pedagogové a program je umístěn na internetových stránkách školy.
 
4. Závěr
Preventivní program je určen pro všechny třídní skupiny, při výskytu problémů upravujeme operativně i naše aktivity ve třídách. Důležité je porovnat chování a způsob jednání našich studentů ve srovnání s jejich vrstevníky na různých společenských školních akcích, které se jeví být lepší než průměrné, např. při návštěvách divadelních představení a koncertů. Preventivní program v dalších letech budeme zdokonalovat a zaměřovat se na další řešení sociálně nežádoucích jevů. Naším dlouhodobým cílem je dále rozvíjet kontakty s organizacemi, věnujícími se účinné prevenci ve smyslu metod. pokynu MŠMT (č. j. 20 006/2007-51).
 
 
Aktualizace: od 6. 09 2016
Vydává: Ing. Martin Tuček
Zpracoval: Ing. Martin Tuček
Závaznost: školní metodik prevence, pedagogičtí, popř. nepedagogičtí pracovníci SOSU Jáchymova

pspjgif.gif