Česky | English | Deutsch
Příjímací řízení - pravidla/kritéria/výsledky > Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017 - 2018 (maturitní obory)

Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2017 - 2018 (maturitní obory)

Maturitní obory:

  • Výsledky přijímací zkoušky 4. kola přijímacího řízení ze dne 28. 6. 2017: Výsledky PŘ_2017 (1).xlsx

  • Výsledky přijímací zkoušky 3. kola přijímacího řízení ze dne 28. 5. 2017: 0

  • Výsledky přijímací zkoušky 2. kola přijímacího řízení ze dne 17. 5. 2017:  Výsledky PŘ_2017.xlsx    Výsledky jednotné přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení ze dne 12. 4. 2017:

 untitled.jpg  Informace z Cermatu k zpřístupnění zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky:
Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. To znamená, že touto cestou nebudou zadání dostupná uchazečům, kteří nedisponují rodným číslem. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení.

V případě, že se uchazeči nepůjde přihlásit přesto, že zadává správné přihlašovací údaje, znamená to, že má pravděpodobně chybně zadán některý údaj v IS CERTIS. Uchazeči se v takovém případě objeví hláška, že se má pro ověření správnosti údajů obrátit na příslušnou střední školu. Uchazečům, kteří byli přihlášeni v rámci některé skupiny uzpůsobení podmínek ZP_B, ZP_BR nebo SP, nebudou prostřednictvím tohoto webového portálu testová zadání poskytnuta, neboť se jedná o specificky upravená zadání. Vyřizování jejich požadavků na poskytnutí zadání proto necháváme na školách.

Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání:  https://vpz.cermat.cz/testy/

untitled.jpgVýsledky přijímacích testů:
Informační technologie: Inforrmační technologie.pdf
Mechanik strojů a zařízení: Mechanik strojů a zařízení.pdf
Ekonomika a podnikání: Ekonomika a podnikání.pdf
Provoz a ekonomika dopravy: Provoz a ekonomika dopravy.pdf

Legenda k tabulkám s výsledky jednotné přijímací zkoušky: Vysvětlivky k tabulce JPZ.pdf

untitled.jpg
prijimacky.jpg

untitled.jpgDruhé kolo přijímacího řízení se uskuteční dne 17. května 2017 od 8:00 hod.
( bližší  informace budou upřesněny na pozvánce k přijímacímu řízení)

Termín a adresa k doručení přihlášek ke studiu (osobně nebo poštou ): do 10. května na adresu: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec (přihláška ke studiu ke stažení níže).

Přihláška ke studiu:  http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy